Novestra AB

Novestra: Diino levererar backup-tjänst till Moderna Försäkringar

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:52 CEST

Diino har utvecklat och levererat en backup-tjänst i samarbete med Moderna Försäkringar. Den nya tjänsten bygger på Diinos egenutvecklade teknologi och säkerställer att individuella försäkringstagares digitala bilder och filer som lagrats i datorer inte försvinner vid stöld, brand och andra skador. Diinos backup-tjänst kommer att ingå utan extra kostnad i de cirka 200 000 hem- och villaförsäkringar som tillhandahålls av Moderna Försäkringar.

”Vi har i interna undersökningar bland våra försäkringstagare funnit att det är semester- och familjebilder som kunderna saknar och värdesätter högst vid en skada eller stöld. Idag förvaras de flesta bilderna digitalt och vi vill kunna erbjuda en tjänst som säkerställer att data inte går förlorat om olyckan är framme. Vi valde att samarbeta med Diino då bolaget visat sig vara en professionell och tillförlitlig leverantör som är flexibel och levererar en tjänst av hög kvalitet”, säger Andreas Önstorp på Moderna Försäkringar.

”Vi är naturligtvis glada över att Moderna Försäkringar har valt vår lösning och vi är övertygade om att deras kunder kommer att ha stor glädje av den tjänst som Moderna Försäkringar nu erbjuder utan extra kostnad. Att kostnadseffektivt säkra bilder och andra datafiler är något som vi tror är intressant för många aktörer inom olika branscher och som så småningom kommer att bli en självklarhet”, säger Jan Nilsson, VD på Diino.

Diino utvecklar lagrings- och datasäkerhetsprodukter (mjukvara) som regelbundet hamnar i topp vid olika undersökningar av denna produktkategori. Produkterna säljs såväl individuellt till konsumenter och företag som till teleoperatörer och andra tjänsteleverantörer. Novestra äger cirka 49 procent av kapital och röster i Diino. Frågor besvaras av Marcus Söderblom, styrelseordförande Diino AB och vVD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 11 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.