Novestra AB

Novestra erhåller extra utdelning på 20,1 msek från Continuum

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 09:49 CEST

AB Novestras saminvesteringsbolag Continuum Group Ltd lämnar en extra utdelning, som tillför Novestra 20,1 MSEK i likvida medel. Utdelningen får en positiv resultateffekt på cirka 14 MSEK för Novestra. Novestra räknar därmed att det tidigare indikerade resultatet för helåret 2004 på 35 – 40 MSEK kommer att överskridas.

Novestras totala redovisade värde på Continuum uppgick per den 31 mars 2004 till 35,1 MSEK relaterade till innehav i bland annat B2 Bredband AB, Bibit Global Payment Services B.V. och Speedera Networks, Inc.

"Som vi tidigare nämnt har vi sett en kontinuerligt positiv utveckling och detta gäller i hög grad även innehavet i Continuum. Vi bedömer det nu sannolikt att Continuum kommer att lämna ytterligare utdelning under 2004", säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com