Novestra AB

Novestra inför ny utdelningspolicy

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:28 CEST

AB Novestras styrelse har fattat beslut om en ny utdelningspolicy, som innebär att bolaget har som målsättning att dela ut 50 procent av bolagets nettoresultat med start från och med för verksamhetsåret 2004.

"Det är vår förhoppning att bolaget skall lyckas leverera positiva resultat framöver och styrelsen anser det rimligt att Novestra som investmentbolag ser till att aktieägarna får en väsentlig del av eventuella vinster i utdelning", säger Novestras styrelseordförande, Theodor Dalenson.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med huvudfokus på investeringar i tillväxtbolag i USA och Sverige. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey Bolinder AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. I tillägg äger Novestra mindre poster i bl a DCM AB och Modul 1 Data AB (publ.). Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com