Novestra AB

Novestra kommer uppvisa positivt resultat för första halvåret 2003 och ser inget nedskrivningsbehov i portföljen

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 11:04 CEST

AB Novestra kommunicerade i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2003 att det fanns goda förutsättningar för att kunna uppvisa ett positivt resultat för helåret 2003 och att bolaget efter omfattande ned- och avskrivningar under 2001/2002 inte ser några ytterligare nedskrivningsbehov.

Novestra räknar nu med att bolaget kommer att uppvisa positivt resultat redan för första halvåret 2003. Bolaget gör bedömningen att den positiva resultatutvecklingen kommer att fortsätta under resten av året.

"Flertalet portföljbolag har haft en positiv omsättnings- och resultatutveckling under årets första sex månader och i några fall har vi sett en tillväxt på upp till 100 procent jämfört med samma period föregående år. Flertalet portföljbolag räknar också med en stabil utveckling under andra halvåret, även om de generella marknads- förutsättningarna inte förbättras jämfört med första halvåret", säger Novestras VD, Peter Ekelund.

"Det är naturligtvis bra att vi kan uppvisa ett positivt resultat, men vi räknar ändå med att det dröjer ett till två år innan vi får se vad de verkliga värdena på våra portföljbolag är", fortsätter Peter Ekelund.

Frågor besvaras av Cecilia Janson, Informationsansvarig, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag i USA och Sverige. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. I tillägg äger Novestra mindre poster i bl a DCM AB och Modul 1 Data AB (publ.).

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com