Novestra AB

NOVESTRA: QBRANCH SIKTAR PÅ BÖRSNOTERING

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:59 CEST

 

Novestras portföljbolag Qbranch AB har beslutat att ansöka om notering vid Nasdaq OMX Small Cap under 2011. Qbranch är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom serverdrift och fullskalig IT-outsourcing och har idag 435 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Oavsett konjunkturläge så har Qbranch alltid varit ett bolag som det har varit ett extremt stort intresse för både bland industriella och finansiella aktörer. Qbranch är ett kvalitetsbolag som sticker ut oavsett vilka bolag man jämför med och är en utmärkt noteringskandidat. Noteringen innebär ytterligare en likvid tillgång för Novestra och möjliggör inte minst för en potentiell utskiftning av dessa aktier till våra cirka 2 500 aktieägare” säger Johan Heijbel, VD Novestra och styrelseledamot i Qbranch.

”Ända sedan starten har Qbranch utvecklats lönsamt och det tänker vi fortsätta med. Det viktigaste är att fortsatt leverera ett uppfattat värde som överstiger de belopp som står på våra fakturor. Förändring är det enda konstanta och därför måste vi också fortsätta förändras för att erövra vår plats i den Nya Sköna Digitala Värld som vi är verksamma i” säger Ulf Engerby, VD och en av grundarna till Qbranch.

Under verksamhetsåret 2009 uppgick omsättningen till cirka 420 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 45 MSEK för kvarvarande verksamhet. Novestra äger 23,3 procent av kapitalet och rösterna i Qbranch och är därmed bolagets enskilt största aktieägare. Utöver Novestra har Qbranch av ett fyrtiotal aktieägare, som i huvudsak utgörs av medarbetare på företaget inklusive grundarna Ulf Engerby och Rune Mossberg.

Informationen i denna pressmeddelande är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 16 september 2010, klockan 08.55 (CET).

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra,  och styrelseledamot i Qbranch AB på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 11 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB. Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.