Novestra AB

NOVESTRA SÄLJER PORTFÖLBOLAG

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 13:25 CEST

Wise Group AB, noterat vid Nasdaq OMX First North, Stockholm, har förvärvat Novestras portföljbolag Netsurvey Bolinder AB. Netsurvey är ett av Sveriges ledande företag inom medarbetarundersökningar. Den kontanta köpeskillingen uppgår till 23,5 miljoner kronor. Härutöver har Netsurvey lämnat en utdelning om 3 miljoner kronor till Netsurveys aktieägare. Novestras ägande före transaktionen uppgick till 45,3 procent av utestående aktier i Netsurvey.

Transaktionen genomförs till ett värde som överstiger Novestras redovisade värde med cirka 14 procent. Baserat på stängningskursen per den 13 juni 2011 för Novestra aktien blir det implicita övervärdet cirka 35 procent. Netsurvey är värdemässigt Novestras minsta innehav och stod per den 31 mars 2011 för cirka 3 procent av Novestra redovisade värden.

”Vi har arbetat med att hitta en lämplig strategisk köpare åt Netsurvey under en tid och det känns bra att det nu är ett av Sveriges ledande HR-bolag som står som köpare. Genom Wise Group kommer Netsurvey och dess personal kunna fortsätta utvecklas och fortsätta att vara en långsiktig partner åt sina kunder. Det pris som Wise Group betalar för Netsurvey har vi bedömt som acceptabelt baserat på bolagets storlek, intjäningsförmåga och position på marknaden.” säger Marcus Söderblom, avgående styrelseordförande Netsurvey och vVD AB Novestra.

För ytterligare information, kontakta Marcus Söderblom, vice verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.