Novestra AB

Novestra tidigarelägger Q3-rapport

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 14:55 CEST

AB Novestra har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bolagets Q3-rapport till den 14 oktober 2003 (tidigare annonserat till den 21 oktober 2003). Detta görs med anledning av Novestras pågående företrädesemission, vars sista teckningsdag är den 17 oktober 2003. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 14 oktober 2003.

"Vi tycker att det är viktigt att våra aktieägare får en uppdatering i samband med emissionen och erhåller information kring såväl den kortsiktiga resultatutvecklingen som utvecklingen i de onoterade portföljbolagen, vilka som tidigare kommunicerats haft en positiv utveckling under det senaste kvartalet", säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Frågor besvaras av Cecilia Janson, Investor Relations Manager, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med huvudfokus på investeringar i bolag med betydande tillväxtmöjligheter eller värdeutvecklingspotential i USA och Sverige. Novestras portfölj omfattar både onoterade och noterade bolag, bl a DCM AB, Explorica, Inc., JC AB (publ), Modul 1 Data AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey Bolinder AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesterings-enheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

The rights and the new shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 or under the securities laws of any state of the United States. Therefore, neither the rights nor new shares may be offered or sold, renounced, taken up or delivered, directly or indirectly, in the United States except pursuant to an exemption from registration. The company reserves the right to treat as invalid any offering document that appears to the company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States, Canada, Australia or Japan.

Teckningsrätterna och de nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 och inte heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater. Således får varken teckningsrätterna eller de nya aktierna erbjudas eller säljas, avstås, mottagas eller levereras, direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, förutom i enlighet med ett undantag från registreringskrav. Bolaget förbehåller sig rätten att betrakta som ogiltiga sådana handlingar rörande erbjudandet som för bolaget eller dess ombud förefaller ha blivit undertecknade eller avsända från Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan.

FÅR INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER SPRIDAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.