Novestra AB

Novestras små aktieägare betalar inte hela garantiersättningen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 13:15 CEST

Med anledning av AB Novestras nyemission har Dagens Industri idag publicerat en artikel i vilken det felaktigt påstås att AB Novestras mindre aktieägare betalar för hela den emissionsgaranti, som utfärdats av bolagets fyra största aktieägare.

Bolagets fyra största aktieägare har garanterat hela emissionen om 54 MSEK mot en ersättning på 6 procent (3,3 MSEK) av garantibeloppet. Kursen i emissionen sattes till 7 kronor, vilket motsvarade endast cirka 27 procents rabatt mot teoretisk marknadskurs vid tidpunkten för beslutet.

I tillägg till garantin har samma aktieägare även garanterat att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Garanterna har förbundit sig att teckna 47,7 procent av emissionen på samma villkor som övriga aktieägare. Detta innebär att garanterna själva betalar 47,7 procent av garantiersättningen motsvarande 1,58 MSEK med de medel, som de tillför bolaget såsom aktieägare.

"Nyemissionen görs enligt min bedömning på rimliga villkor för alla aktieägare och det är beklagligt att Dagens Industri, i tillägg till felaktiga påståenden, även har glömt bort att se till det faktum att de små aktieägare, som inte kan delta i emissionen, slipper den utspädning som drabbade aktieägare i exempelvis Ericsson (58 procents rabatt) eller Enea (51 procents rabatt)", säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag i USA och Sverige. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. I tillägg äger Novestra mindre poster i bl a DCM AB och Modul 1 Data AB (publ.). Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com