Gotlands Museum

NOVGORODKRÖNIKAN För första gången publiceras den medeltida ryska krönikan i svensk översättning

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 11:18 CEST

Novgorodkrönikan en av Rysslands äldsta och kanske viktigaste medeltidskrönikor. Här ges en inblick i Rysslands och Gotlands gemensamma historia under medeltiden. Maktstrider, stora slag och handelsfördrag tillhörde vardagen, liksom sjukdomar, svält och bränder.

Det var en tid då Östersjön förenade riken och kontakterna mellan Sverige, Gotland och grannländerna var starka. Under läsningen växer bilden av Novgorod fram som ett välorganiserat samhälle med ett komplicerat och spännande styresskick, vitt skilt från vårt, med helt andra värderingar och prioriteringar.

– Novgorodkrönikan är ett verk av högt vetenskapligt intresse säger Cathrin Emdén, förlagsredaktör vid Gotlands Museum. Den är viktig både för språkforskare, medeltidshistoriker och för Östersjöforskningen i stort.

– Vi är väldigt glada för den kulturhistoriska insats som Gun Eile och Nils Blomkvist gör genom sitt arbete med krönikan, fortsätter Cathrin Emdén. Det är en unik möjlighet för Fornsalens förlag att ge ut detta historiska verk.

Översättare av boken är Gun Eile, högskoleadjunkt i ryska. Hon har under många år undervisat i ryska och vid flera tillfällen besökt Novgorod. Med ett starkt intresse för den ryska kulturen och dess historia antog hon 2009 utmaningen att översätta Novgorodkrönikan till svenska.

Nils Blomkvist, professor emeritus i historia, har specialiserat sig på Östersjöområdets medeltid där Novgorodrikets samspel med Sverige, Gotland och den övriga katolska västvärlden var av avgörande betydelse. I en inledande essä placerar han krönikans händelseförlopp i ett större sammanhang.

Välkommen till bokrelease av Novgorodkrönikan
onsdagen den 6/4 kl 15.30 på Fornsalen, Strandgatan 14 Visby

För mer information kontakta
Cathrin Emdén, förlagsredaktör
E-post: cathrin.emden@gotlandsmuseum.se
Tel 0498-29 27 38