Novotek Sverige AB

Novotek AB vidtar åtgärder för att stödja likviditet i aktien

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 10:03 CEST

I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen har Novoteks styrelse beslutat att vidta åtgärder för att förbättra likviditeten i sin aktie, som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Målet är att uppmuntra kontinuerlig handel. Som ett led i den strävan har Carnegie utsetts till likviditetsgarant inom ramen för Stockholmsbörsens initiativ. Åtagandet att ställa köp- och säljkurser i orderboken påbörjas från och med den 6 oktober 2003 och gäller initialt fram till och med den 30 april 2004. Styrelsen avser att kontinuerligt utvärdera effekterna av åtagandet för att senare besluta om en eventuell förlängning.

Malmö den 6 oktober 2003
Novotek AB
Göran Andersson

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, VD Novotek AB: telefon 040-6718906, 073-6338906

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för Industriell IT och Automation, som effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datorsystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.

Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Fortum, Ericsson, Korsnäs, Lego, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
telefon 040-6718900
fax 040-947617
info@novotek.se, www.novotek.se

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.