Novotek Sverige AB

NOVOTEK: NOVOTEK FÖRVÄRVAR 51 PROCENT AV OPI I DANMARK

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 11:36 CET


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44160

Novotek, som är ledande leverantör av produktionsnära IT- lösningar, stärker sin ställning genom att köpa 51 procent av aktierna i Odense Production Information - OPI A/S i Danmark.

OPI har utvecklat produkten ROB-EX Gantt för planering och optimering av produktionen. Produkten användas för alla typer av producerande företag. Planering gäller både maskiner och personal och besparingspotentialen hos de företag som använder produkten är betydande. OPI's produkt utmärker sig genom att vara utvecklad i nära samarbete med många användare och är både enkel att arbeta med samt tillfredsställer också den mer krävande planläggaren. OPI har en installerad bas på flera hundra system med 1 till 50 användare per system. Novotek och OPI har samarbetat i 2 år och en integration har utvecklats mellan ROB-EX Gantt och Novoteks system för Production Management. Det finns även integration till en stor mängd olika ERP-system. OPI kommer nu att byta namn till Novotek Planning Systems A/S och marknadsföring med mera kommer att integreras med Novotek. Genom förvärvet stärker Novotek sin position i lösningar mot affärssystem och Production Management såväl som att OPI´s produkter kan
säljas via Novoteks kontaktnät på världsmarknaden.

OPI har idag 6 anställda och finns i Odense, Danmark. Omsättningen på årsbasis är ungefär 5 miljoner kronor.

Förvärvet har skett med kontanta medel och förväntas inte innebära någon större resultatpåverkan under innevarande år.

Malmö den 13 november 2006
Novotek AB

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, Styrelseordförande Novotek AB
telefon 040-6718906, 073-6338906

Hans Jørgen Lynggaard, direktör Odense Production Information - OPI A/S
telefon +45 70 22 01 70

Bakgrundsinformation.

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktion. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.
Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskinstyrning.
Viktiga branscher är energi, fastigheter, järn & stål, kemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning och VA.
Novotek-aktien noteras på Nordiska listan, Small Cap.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-6718900
Fax: 040-947617
www.novotek.se
info@novotek.se
Organisationsnummer: 556060-9447

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT,
vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper
om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att
kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt
konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.