Nomisys AB

NOVUS FINANS INBJUDER TILL INFORMATIONSTRÄFF MED NOMISYS

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 17:28 CEST

NOVUS FINANS INBJUDER TILL INFORMATIONSTRÄFF MED NOMISYS

Nomisys AB arbetar med att utveckla applikationer till mobiltelefoner, vi är med och leder den snabbt växande marknaden för tjänster i och till mobiltelefoner.

BAKGRUND
Idag kan vi se att mobiltelefoner har en helt ny mening i människors liv. Från att varit en bärbar telefon blir den mer och mer en kommunikationscentral för telefoni, korta meddelanden, foto, musik, film, informationsinhämtning osv. Mobiltelefonen har blivit en personlig pryl som är "närvarande" (i fickan) och i stort sett alltid påslagen vilket gör den till en attraktiv kanal för kommunikation och marknadsaktiviteter främst genom möjligheten att nå fram till mottagaren med hög träffsäkerhet.

NOMISYS I KORTHET
Bolaget grundades under 2007 av Bo Andersson och Carl Ekström, verkställande direktör respektive styrelseordförande.

Intresset för bolagets produkter och tjänster är stor såväl i Sverige som internationellt. Kunder är i dag Kalmar läns landsting, Invidia, Wokshop Scandinavia, Efunin. Avsiktsförklaringar finns med Sony Ericsson, Nokia, WE Jeans, Berns Salonger med flera.

Bo och Carl hade tidigare en liknande position med produkten myMSP med kunder som bland andra Vattenfall, Fritidsresor OPUS Dental, fastighetsbolag, universitet samt detaljhandel.

Marknaden för innehållstjänster i den mobila kanalen, väntas i år öka med 50 procent
Marknaden som 2006 var värd 20 miljarder kronor, växte 2007 med 50 procent till 30 miljarder kronor. År 2009 väntas försäljningen ha stigit till hela 67 miljarder kronor.

Nomisys affärsmodell är skräddarsydd för att exploatera de behov som uppstår på denna nya expansiva marknad, en marknad som utvecklas kraftigt vilket ger mycket goda förutsättningar att skapa stora marknadsandelar snabbt.

KORT OM PERSONERNA BAKOM
Bo Andersson var tidigare teknisk chef för 21st Century Mobile med ansvar för produktutveckling. Bo skriver en avhandling vid Lunds Universitet som behandlar organisatoriska effekter av mobila applikationer. Med sina erfarenheter från 21s Century Mobile och sina kontakter inom forskarvärlden är Bo en naturlig länk när innovationer från akademin ska nå marknaden. Bo besitter dessutom expert-kunskaper inom systemutveckling, informatik, databasdesign och mobila applikationer.

Carl Ekström har en gedigen erfarenhet av mobila tjänster och telekom.
Han grundade företaget 21st Century Mobile och var VD fram till förra året. Efter det tog Leif Nordqvist (tidigare grundare och VD för CashGuard) över som VD. Jyrki Vainio (tidigare Account Manager på Ericsson) är styrelseordförande. 21st Century Mobile kommer att börsintroduceras under slutet av 2008. Under resan med 21st Century Mobile har Carl byggt upp ett omfattande nätverk inom de målgrupper Nomisys riktar sig mot.

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER NYEMISSION
I syfte att främja Nomisys AB´s utveckling inbjuds härmed ett begränsat antal investerare att teckna aktier i Nomisys AB. Styrelsen i Nomisys har beslutat att genomföra en nyemission om 750 000 aktier.

Teckningskursen 3,34 SEK
Poster om 10 000 aktier
Teckningstid 1 september till 10 oktober 2008

Vid full teckning av emissionen kommer Nomisys AB tillföras 2 505 000 SEK före emissionskostnader. Efter fulltecknad emission har Nomisys AB 7950 000 aktier.

Syftet emissionen är att kunna teckna kontrakt med de kunder bolaget har avsiktsförklaringar med, rekrytera personal till de tre affärsområden samt marknadsföra bolagets internettjänst Tocello.

Bo Andersson och Carl Ekström presenterar Nomisys unika affärsmodell, marknaden och framtiden på informationsträffen.

PLATS
AF-Borgen, Sandgatan 2 i Lund den 30 september klockan 10.00.

Efter presentationen ges möjlighet till privata samtal bolaget för intresserade investerare.

Till denna inbjudan bifogas ett Informationsbrev som ytterligare beskriver Nomisys och ett memorandum kan erhållas via Novus Finans. Memorandum kommer även att delas ut på presentationen.

Anmälan
Sker till Novus Finans. Vänligen meddela hur många som kommer, namn, telefon dagtid, e-post.