Novus Group

Novus Group: Novus mest citerade undersökningsföretaget under valrörelsen

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 14:05 CEST

(AktieTorget: NOVU)

Enligt Newsline Group (Agent25) var Novus det mest citerade namnet bland undersökningsföretagen i svensk press under valrörelsen med 1016 citat under september mot 743 för Sifo och 567 för Synovate. Under valveckan dominerade Novus med 564 citat mot 278 för Sifo och 127 för Synovate

Opinionsmätningarna för de ledande instituten inför Riksdagsvalet pekade på valresultatet med en snittavvikelse på partinivå på mellan 0,6-0,7 procentenheter. Vad gäller ställningen mellan blocken hade Novus i sin sista mätning 49,3 procent för Alliansen mot valresultatet på 49,3. För de rödgröna noterade Novus 44,1 procent mot 43,6 i valresultat.

Alf Sjöström, VD säger i en kommentar:

"Novus har återigen befäst sin ställning som ledande undersökningsföretag. Kännedomen om Novus är spridd och Novus mätningar präglas av precision och snabbhet"


Novus är ett undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp. Novus har sitt kontor på Saltmätargatan 7 i Stockholm. Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Aktietorget i Stockholm.