Novus Group

Novus Group: Nytt datum för Novus årsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 11:41 CEST

Styrelsen och verkställande direktören för Novus Group International AB (publ) avger idag årsredovisning för räkenskapsåret 2009-07-01 - 2010-06-30. Årsredovisningen överensstämmer med bokslutskommunikén och finns tillgänglig på Novus hemsida och Aktietorget.
Novus Årsstämma flyttas fram till den 22 november kl 15. Rösträkning börjar kl 14.3

Aktieägare som vill delta i årsstämma skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 15 november 2010, dels senast klockan 12.00 tisdagen den 16 november anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Saltmätargatan 7, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till ida.af.robson@novusgroup.se. Rösträkning börjar kl 14.30. Lokal är som tidigare; Novus, Saltmätargatan 7, 11359 Stockholm.

Stockholm i oktober 2010
Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN