Mundipharma AB

Novusundersökning: Varannan får biverkningar av sin pulverinhalator - sju av tio kan tänka sig att prova en spray istället

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 13:55 CET

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Mundipharma tagit reda på hur det är att leva med astma. Resultaten presenteras i Svenska Astmarapporten och visar att varannan användare har upplevt biverkningar av traditionell pulverinhalator. En majoritet kan tänka sig att prova astmainhalator i sprayform som alternativ.

”Skulle man få biverkningar av sin behandling, eller om man inte tycker att den ger tillräckligt bra effekt, bör man vända sig till sin läkare eller astmasjuksköterska. För personer som drabbas av heshet av sin pulverinhalator kan en inhalationsspray vara ett alternativ”, säger Lars Rönndahl, specialist inom allmänmedicin. ”Vidare är det anmärkningsvärt att så många som var femte patient inte följer upp sin astma med en läkare eller astmasjuksköterska”, säger han.

Nyckelresultat från Svenska Astmarapporten

Svenska Astmarapporten bygger på en Novusundersökning om hur svenskar med astma upplever sin vardag, sjukdom och behandling. Undersökningen har genomförts vecka 41-43 2015 och inkluderar 517 personer med astma i åldern 18-79 år. Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel. Detta är några av nyckelresultaten:

  • Oro vid astma. Tre av tio personer med astma (30 %) oroar sig ofta eller ibland över sin sjukdom.
  • Förkylning triggar astman. Vanligast är att astman gör sig påmind i följande situationer: förkylning (76%), träning/motion (68%), vissa årstider (60%) och vissa miljöer (57%).
  • Hinder i vardagen. Var tredje person med astma (33%) upplever att det finns saker i vardagen som de är förhindrade att göra på grund av sjukdomen.
  • Pulverinhalator vanligast. Den vanligaste behandlingen vid astma är astmainhalator i pulverform (80%), följt av tabletter (21%) och astmainhalator i sprayform (16%).
  • Heshet av pulverinhalator. Tre av tio (31%) har upplevt heshet till följd av att använda astmainhalator i pulverform, två av tio (19%) har upplevt andra biverkningar. Sammanlagt har alltså varannan användare upplevt biverkningar av pulverinhalator.
  • Stor andel vill prova spray. Sju av tio (68%) som använder inhalator i pulverform skulle kunna tänka sig att prova en inhalator i sprayform som ett alternativ till den.
  • Effektivitet viktigast. Viktigast för en bra astmabehandling är att den är effektiv mot astman (81%) följt av få biverkningar (54%) och snabb effekt (52%).
  • Var femte följer inte upp sin astma. Husläkare är den vanligaste kontaktpersonen inom vården (37 %) följt av astmasjuksköterska (16%). Nära var femte person (18%) har ingenkontaktperson alls och lika många (18%) följer inte upp sin behandling.

Fakta om astma

Astma är en av våra stora folksjukdomar.Själva ordet betyder andnöd och beskriver ganska väl de typiska symtomen på sjukdomen, att det blir svårt att andas. Anledningen till att ett astmaanfall gör det svårt att andas är en inflammation som får luftrören att svullna. Det gör att de blir trängre. Antalet astmatiker ökar hela tiden. En vanlig hypotes är att det beror på miljöfaktorer, men man känner ännu inte till vilka dessa faktorer är.

Inhalationsspray som behandlingsalternativ

För att hålla astman under kontroll bör man undvika ämnen och situationer som triggar besvären. Man behöver dessutom kontinuerlig behandling. I annat fall kan sjukdomen förvärras och man kan drabbas av akuta och svåra astmaanfall. Den vanligaste behandlingen vid astma är medicin som inhaleras. Det finns flera typer av inhalatorer och det som skiljer dem åt är vilket eller vilka läkemedel de innehåller, vilken form läkemedlen har (antingen ett pulver eller en spray) och hur själva inhalerandet går till. Enligt klinisk praxis kan inhalationssprayer uppnå mer positiva resultat än pulverinhalatorer.[1] Vid en jämförelse mellan spray- och pulverbehandling har man även funnit att fler patienter föredrar att använda spray.[2] När man använder spray ska inhalationen vara långsam och djup istället för kraftfull och djup som med pulverinhalator. Det är inte svårare att använda spray än pulver; viktigast är att man får lära sig rätt inhalationsteknik med respektive inhalator av sin astmasköterska.

Kontaktpersoner
Sara Lindqvist, Produktchef andningsvägar och egenvård, Mundipharma AB, tel: 031-773 75 32, e-post: sara.lindqvist@mundipharma.se

Anna-Carin Berggren, Medicinskt ansvarig, Mundipharma AB, tel: 031-773 75 34, e-post: anna-carin.berggren@mundipharma.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mundipharma AB är ett forskande läkemedelsföretag som ingår i en internationell grupp associerade företag som alla arbetar främst med fokus på smärtbehandling och onkologi. Vi är alla privatägda entreprenörsinriktade företag med ett gemensamt engagemang inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, utbildning, distribution och licensiering av receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra sjukvårdsprodukter.

15-FLU-39-SL

[1] Price D et al. Respiratory Medicine 2011;105:1457-1466

[2] David Bell et al. Respiratory Drug Delivery Europe Conference, 5–8 May 2015, Nice, France. Poster

Mundipharma AB är ett forskande läkemedelsföretag som ingår i en internationell grupp associerade företag som alla arbetar främst med fokus på smärtbehandling och onkologi. Vi är alla privatägda entreprenörsinriktade företag med ett gemensamt engagemang inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, utbildning, distribution och licensiering av receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra sjukvårdsprodukter.