Vägverket

Nr 45 Ideella organisationer får dela på 14,4 miljoner

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:44 CET

14,4 miljoner till verksamhetsstöd för ideella organisationer Vägverket har beslutat att fördela 14,4  miljoner kronor till ideella organisationer. Det är en ny stödform för ideella organisationers verksamhet inom transportområdet som har inrättats av Vägverket och gäller för åren 2009 och 2010. Verksamhetsstödet har kunnat sökas av alla ideella organisationer som bedriver verksamhet vilken bidrar till uppfyllande av de transportpolitiska målen inom trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö eller hälsa.

  • De ideella krafterna spelar en viktig roll i det fortsatta arbetet med att nå våra gemensamma transportpolitiska mål. Det känns därför mycket bra att kunna stötta ideella organisationers viktiga verksamheter. Särskilt glädjande är att vi har kunnat stötta både små och stora organisationer som bedriver skilda typer av verksamheter. Alla kan vara med och bidra utifrån deras engagemang och förutsättningar, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

Några exempel på organisationer som får stöd är:

  • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) får medel till sitt omfattande arbete med att påverka beteende inom trafiksäkerhetsområdet och bedriva opinionsbildning tillsammans med sina medlemsorganisationer.
  • Naturskyddsföreningen får medel för att bland annat bevaka transportpolitiska frågor inom EU.
  • Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) får medel för att arbeta med alkolås.
  • Sveriges Motorcyklister (SMC) får stöd för sitt arbete med attityder och värderingar inom hastighetsområdet, samt ökad efterfrågan av ABS-system på motorcyklar.

Ytterligare information lämnas av: Enhetschef Catrine Petersson, Vägverket Region Sydöst, tel 036 – 19 22 23 Verksamhetsområdeschef Håkan Wennerström, Vägverket Samhälle, tel 0243 – 751 10