NSK Europe

NSK Europe - Spårbarhet är oerhört viktigt för att sänka kostnader och upprätthålla kvalitet på lagertillverkning

Pressemitteilung   •   Jan 10, 2014 13:24 CET

Som en av världens största lagertillverkare fortsätter NSK att investera i förbättrade tillverkningstekniker, vilket innebär att kunderna drar nytta av nya teknologier och förbättrad tillförlitlighet. Ett exempel är den högmoderna produktionsanläggningen i Newark, Storbritannien, där superprecisionslagren tillverkas och ett nytt streckkodssystem gör det möjligt att förse varje lager med detaljerad information om tillverkningen.

I dagens moderna tillverkningsmiljö är tekniken till hjälp i många industrier för att förbättra både kvalitet och tillförlitlighet samtidigt som de totala kostnaderna sänks. Ett sådant exempel är realiserande av spårbarhet för komponenter, vilket länge varit ett oerhört viktigt krav inom sektorer som flyg- och rymdfartsindustrin och som nu används inom många andra olika slags industrier.

Införandet av tvådimensionella streckkoder har gjort det möjligt att spara en mycket större mängd information i en streckkod. Istället för bara ett serie- eller batchnummer är det nu möjligt att lägga till tillverkningsuppgifter, uppgifter om axial- och radialkast samt information om förbelastning och bearbetningsdata. Allt detta kan nu lasergraveras i varje lager, vilket gör det möjligt för både NSK och kunder att få nära nog omedelbar åtkomst till denna avgörande information.

För NSK utgör denna kodning en del av tillverkningsprocessen och används både för införande i produktdatabasen och för tillverkning av produktetiketterna som sätts på ytterförpackningen. Eftersom uppgifterna om varje tillverkat lager införs i produktionsdatasystemet blir dessa också ett avgörande verktyg för kvalitetskontroll liksom fullständig spårbarhet, vilket krävs inom många industrier som flyg- och rymdfartsindustrin och automobilindustrin.

Denna information möjliggör också identifiering av varje produkt som kan vara berörd av en defekt, och med så noggranna detaljer går det att exakt fastställa totala antalet berörda produkter. Tidigare gick det bara att ringa in det till en viss batch eller dag i produktionen och det kunde innebära att ett mycket större antal produkter identifierades som en risk.

Systemet levererar en proaktiv metod för identifiering av varje defekt innan produkten expedieras till kunden. Eftersom systemet tillhandahåller realtidsrapporter om material, komponenter, maskiner och skiftoperatörer kan det användas till att identifiera exakta kvantiteter av delar som kan vara berörda av exempelvis en felaktig maskininställning, och det gör det möjligt att hålla tillbaka dessa delar. På så sätt upprätthålls den höga produktkvaliteten som kunden förväntar sig och kostnaderna i samband med ersättning av bristfälliga komponenter minskar i hög grad.

Samtidigt som investeringarna fortgår år för år inom forskning och utveckling har NSK också investerat i att rationalisera lagerlokaler och sektioner för försändelse, vilket ger kunderna en effektivare service. NSK har en lagerhållning på flera miljoner i lagerlokalen i Storbritannien, och det garanterar inte bara överlägsen kvalitet utan också bästa möjliga leveranstider för det allra mesta i det omfattande produktutbudet.


NSK inledde sin produktion som den första japanska tillverkaren av rullager redan 1916. Ända sedan dess har vi ständigt vuxit och förbättrat inte bara vår produktportfölj, utan också vårt utbud av tjänster för olika industriella områden. I det sammanhanget utvecklar vi teknik inom rullager, linjärsystem, komponenter till bilindustrin och mekatroniksystem. Våra forsknings- och produktionsanläggningar i Europa, Amerika och Asien är sammankopplade i ett globalt tekniknätverk. Här koncentrerar vi oss inte bara på utveckling av ny teknik, utan också på en ständig optimering av kvaliteten – i varje led av processen.

Vår forskning inbegriper bland annat produktdesign, simulering med en mängd olika analyssystem samt utveckling av olika stålsorter och smörjmedel för rullager.