NSK Europe

NSK Kullager - Skydda din maskininvestering

Pressemitteilung   •   Nov 06, 2013 11:55 CET

Skydda din maskininvestering

Maskinerna är centrala i din produktionsprocess och dessutom en kapitalintensiv investering – så riskera inte att skada dem med komponenter av låg kvalitet.

Kraven på maskinprestanda och tillförlitlighet ökar hela tiden, vilket i sin tur ställer allt högre krav på lagren. Deras tillförlitlighet och livslängd har en betydande effekt när det gäller att säkerställa att driftskostnaderna begränsas till ett minimum. Dessutom innebär möjligheterna till teknologitransfer i samband med lagerteknikens snabba utveckling att lager kan spela en större roll när det gäller att reducera hela livskostnaderna för bearbetningsmaskiner.

Detta är inget som uppnås genom att leverera billigare komponenter utan genom att använda de nyaste materialen, bearbetningsmetoderna, tätnings- och smörjteknikerna för att förbättra maskinkonstruktionen och minska underhållskostnaderna för den.

Alla dessa utvecklingsaspekter togs med i beräkningarna när NSK utvecklade en serie med lagerprodukter som effektivt löser specifika problem inom livsmedels- och dryckesindustrin. Utmärkande för de här produkterna är deras förmåga att ge reducerade totala livskostnader, lösa problem, öka prestandan och leverera en kontinuerlig förbättring för framtiden.


Hog hygienniva
Molded-Oil™
är ett sådant lager. Det har ett patenterat resinsmörjfett som är specialutvecklat för villkor där det krävs hög hygiennivå, t.ex. inom livsmedels- och dryckesindustrin. Detta särskilt fasta polyolefinmaterial avger smörjolja medan lagret roterar och förändrar maskinernas och utrustningarnas prestanda i fråga om tillförlitlighet, underhållsfria intervall och drift i miljöer utsatta för hög fuktighet, korrosion och nedsmutsning.
Lagren är så konstruerade att vätskor, t.ex. vatten (som kan skölja smörjoljan ur lagret och förorsaka allvarlig korrosion), och damm hindras från att tränga in i lagren. Vatten och damm ökar risken för lagerskador avsevärt och därför används vanligtvis tätningar i kombination med Molded-Oil™.


Tva ganger sa lang livslangd i vata miljoer
Molded-Oil™ tekniken är mycket effektiv, vilket innebär att det går att göra ordentliga kostnadsbesparingar genom att använda sig av den istället för av befintliga – ofta kostnadsintensiva – metoder för smörjning av maskindelar. I tester i praktiken visar sig Molded-Oil™ ha mer än två gånger så lång livslängd som fettsmörjning i miljöer utsatta för vatten.

Molded-Oil™ smörjmedel tillförs genom en mekanism som avger smörjmedlet successivt. Det säkerställer att lagren tillförs den mängd smörjmedel som behövs under lång tid. Det gör dem också miljövänliga, eftersom risken för oljeläckage är reducerad till ett minimum, och genererar ett lågt vridmoment så att valskropparna får en fantastiskt mjuk rullprestanda. Som alternativ kan smörjmedel med USDA H1 certifiering användas.

Molded-Oil™ lager finns som sfäriska rullager, koniska rullager, spårkullager eller som insatser för lagerhus. Lagerhusen har korrosionsbeständiga egenskaper både mot vatten, kemiska vätskor och processvätskor. Beroende på användningskraven finns lagerhusen både i rostfritt stål (Silver-Lube®) och i resin (Life-Lube®).


NSKs AIP sparar pengar
Med Molded-Oil™ sparade en godistillverkare in mer än € 157 000 om året.
Molded-Oil™ levererade en effektiv, kostnadsbesparande lösning till en godistillverkare som kämpade med maskinhaverier och produktionsförluster som kostade ca € 307 000 per år. Anledningen till haverierna var att vatten trängde in i rullagren i ett av pumpsystemen, vilket ledde till att sockerkristaller ansamlades i anläggningen.

Med hjälp av NSKs AIP (Asset Improvement Programme) kunde problemet snabbt analyseras och en lösning föreslås.

Okad produktionskapacitet
Detta program för ersättning av lager ger slående resultat: inte nog med att kunden sparade in € 157 000 om året när det gäller rullagerkostnader och underhåll – därtill kommer en 3 gånger så lång livslängd för lagren utan behov av nertider och en ökad produktionskapacitet tack vare NSK Molded-Oil™ lagers tillförlitlighet.

Varje år investerar NSK 100 miljoner euro i forskning och konstruktionsinnovationer. Vi arbetar oavbrutet med att utveckla och leverera nya koncept över industrisektorernas gränser, för att hjälpa våra kunder att uppnå högre driftseffektivitet. Till grund för dessa förbättringar ligger också praktisk erfarenhet med kunderna, vilket ger oss större förståelse för deras specifika krav. Varje gång en kund kommer med en ny utmaning gäller det för NSKs ingenjörer att utveckla en lösning, som sedan testas upprepade gånger för att säkerställa att den inte bara löser kundens problem utan också håller måttet på den tillförlitlighet och effektivitet som krävs av varje NSK produkt.

Använder du dig av NSK lager så vet du att dina maskiner är i goda händer.

För mer information om NSK lager lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin,kontakta
info-de@nsk     +49 2102 481-0
eller besök vår webbplats: www.nskeurope.com / www.nskeurope.se

NSK inledde sin produktion som den första japanska tillverkaren av rullager redan 1916. Ända sedan dess har vi ständigt vuxit och förbättrat inte bara vår produktportfölj, utan också vårt utbud av tjänster för olika industriella områden. I det sammanhanget utvecklar vi teknik inom rullager, linjärsystem, komponenter till bilindustrin och mekatroniksystem. Våra forsknings- och produktionsanläggningar i Europa, Amerika och Asien är sammankopplade i ett globalt tekniknätverk. Här koncentrerar vi oss inte bara på utveckling av ny teknik, utan också på en ständig optimering av kvaliteten – i varje led av processen.

Vår forskning inbegriper bland annat produktdesign, simulering med en mängd olika analyssystem samt utveckling av olika stålsorter och smörjmedel för rullager.