Miljöpartiet de gröna

NSPs teckningsoptionsprogram tecknades till 99,6 procent

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 08:48 CET

• 3 582 969 aktier har anmälts för nyteckning genom teckningsoptionsprogrammet som avslutades den 27 november 2009

• Antalet anmälda nytecknade aktier motsvarar cirka 99,6 procent av det totala teckningsoptionsprogrammet

• Emissionslikviden uppgår till cirka 28,7 MSEK före emissionskostnader


Genom teckningsoptionsprogrammet kommer det totala antalet utestående aktier i Nordic Service Partners Holding AB (NSP) att öka med 3 582 969 aktier till sammanlagt 10 778 657 aktier, envar med ett kvotvärde om 7,20 SEK.

Bolagets aktiekapital ökar därigenom med 25 797 376,80 SEK till sammanlagt 77 606 330,40 SEK.

NSP tillförs genom teckningsoptionsprogrammet totalt cirka 28,7 MSEK före emissionskostnader.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till NSP i samband med transaktionen.
För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSPs verksamhet omsätter cirka 700 miljoner kronor och omfattar ett 40-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSPs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se