IPR, Informations- & PR-byrån

NSR storsatsar på biogas för fordonsbränsle - Mångmiljoninvestering fördubblar kapaciteten

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:00 CET

NSR, en av landets största producenter av biogas, har beslutat att bygga ut produktionen av biogas för fordonsbränsle. Totalt investeras 46 miljoner kronor för att fördubbla kapaciteten.

– Vi ser en alltjämt ökande efterfrågan på biogas och med den här satsningen bidrar vi till att minska miljöpåverkan från trafiken i vårt närområde, säger VD på NSR, Dag Lewis-Jonsson.

Biogas för fordonsbränsle produceras i en biogasanläggning. Produktionen av rågas i denna ska öka från dagens 2,5 miljoner till 5 miljoner kubikmeter. Rågasen innehåller ca 75 % metan och 25 % koldioxid. För att kunna användas som fordonsbränsle höjs metanhalten till 98 % i en uppgraderingsprocess. Efter utbyggnaden kommer biogas för fordonsdrift motsvarande drygt 3 miljoner liter bensin att produceras av NSR.

– Biogas är för dagen det mest miljövänliga och ekonomiska fordonsbränslet vi har, säger Karin Eken Södergård, Produktchef Biogas.

–Biogas är en förnybar energikälla som ingår i naturens eget kretslopp. Till skillnad mot bensin och diesel ger biogas inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären, och bidrar därför inte heller till växthuseffekten, säger Karin Eken Södergård.

Ekvivalent mot bensin kostar biogasen endast 7,27 kr/litern på NSR. Den som kör biogasbil i tjänsten får dessutom 40 % lägre förmånsvärde och fri parkering i flera städer. NSR´s tankstation för biogas på Filborna Återvinningsanläggning försörjer idag ett 20-tal sopbilar, ett 70-tal taxi- och personbilar och några lätta lastbilar och truckar med bränsle.

För att säkra ett konstant flöde av råvara till rötningsprocessen har nya avtal slutits med livsmedelsindustrier och lantbrukare i närområdet. Dessutom bidrar redan idag den utbyggda källsorteringen av organiskt hushållsavfall i de sex ägarkommunerna till biogasproduktionen.

För satsningen på ökad biogasproduktion har NSR fått 6,6 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket. De s k KLIMP-pengarna är ett led i Klimatinvesteringsprogrammet för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Fakta om NSR
NSR är ett regionalt återvinningsföretag ägt av sex kommuner i nordvästra Skåne – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Huvudanläggningen är Filborna Avfalls- och Återvinningsanläggning i Helsingborg där merparten av avfallet från regionen tas om hand. NSR driver även anläggningar för returpapper, returplast, biogasproduktion samt hantering av farligt avfall. NSR är genom sin biogasutvinning även kraftvärmeproducent i samarbete med Öresundskraft AB.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: Dag Lewis Jonsson, NSR, 042 -10 75 70 Karin Eken Södergård, NSR, 042 -10 78 60

Bilder för fri publicering finns att hämta på följande adress: http://www.newsdesk.se/pressroom_list.php?accountId=2255&typeOfMedia=IMAGE

Frågor om bilder besvaras av: Maria Wallentin, NSR, 042 - 10 74 43