NTI Gymnasiet

NTI Handelsgymnasiet i Stockholm har fått tillstånd för ekonomiprogrammet

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 09:35 CET

Hösten 2014 startar vi Ekonomiprogrammet på NTI Handelsgymnasiet!

Vår tanke med Ekonomiprogrammet är att erbjuda en spännande och utvecklande gymnasietid då du får en studieförberedande utbildning och blir behörig till universitet och högskola, men samtidigt får med dig praktiska kunskaper. En träning inför arbetslivet får du när du gör praktik varje år som en del av din utbildning. Kanske blir praktikplatsen en senare arbetsplats?

För våra elever på NTI Handelsgymnasiet är det viktigt att vara förberedd inför livet efter studierna. Därför arbetar vi mycket med verklighetsanpassad undervisning och olika former av projekt.  Skolan har ett koncept där Ung Företagsamhet (UF) är en del av utbildningen för alla elever.

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept som ger eleverna möjlighet att under ett år starta upp, driva och avveckla sitt eget UF-företag. Produkterna och tjänsterna som säljs är verkliga, och för många blir höjdpunkten att ställa ut sitt företag på den regionala Våga Vara Egen-mässan där man även har möjlighet att tävla mot andra UF-företag.

Detta är ett exempel på hur man får prova på att göra det man läser om i praktiken.

I skolans fördjupning Företagare läser du kurser som ger dig bra förutsättningar att lyckas inom entreprenörskap och företagande och du får lära dig allt om hur man startar och driver ett företag.

Våra lärare har egen erfarenhet av företagande och ekonomi. De förtydligar ämnena genom att knyta an till hur det egentligen fungerar i näringslivet. I många av de projekt du gör får du jobba direkt mot ett företag och får på så sätt insyn i hur företaget fungerar.

Ekonomi och handel går hand i hand. På skolan har vi ett koncept som täcker in både teoretiska och praktiska delar av allt från redovisning, budgetering och marknadsföring till entreprenörskap.

Välkommen till NTI Handelsgymnasiet!


Vad är NTI Gymnasiet?

Vision
Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden.

Verksamhetsidé?
NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel.

NTI-gymnasiets erbjudanden
NTI-gymnasiets erbjudanden är verksamhetens kärnvärden, det som gör vår utbildning unik och som beskriver på vilket sätt vi ska uppnå de mål vi har satt för vår utbildning.

En skola för alla
På NTI-gymnasiet ska alla elever, både i och utanför klassrummet, bli sedda och respekterade för den de är. Våra skolor utmärker sig genom att ha en trygg och trivsam skolmiljö.
Varje elev ska utmanas och inspireras att nå sin fulla potential. Detta gör vi genom att möta eleven där han/hon befinner sig och anpassa undervisningen därefter.

En digital skola
På NTI-gymnasiet ska vi ligga i framkant vad gäller det innovativa användandet av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som pedagogiskt verktyg. Detta innebär att vi ständigt måste granska, utvärdera och utveckla vår IKT-pedagogik. Genom att lära sig hantera framtidens digitala verktyg skapar vi förutsättningar för eleverna att lyckas med vidare studier och i arbetslivet.

En högskole- och yrkesförberedande skola
För att säkerställa att utbildningen motsvarar de behov som efterfrågas har NTI-gymnasiet en dialog med högskola och näringsliv om relevanta kunskaper och kompetenser. Våra utbildningar ska både ge god teoretiskt grund för vidare högskolestudier och förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv. Kopplingen mellan samhälle och skola är och ska vara tydlig i verksamheten. Beroende på program kan detta bland annat ske genom programråd, kvalitativa APL-platser, verklighetsförankrade projekt och högskolesamverkan.

En skola som utvecklar elevens initiativ- och genomförandeförmåga
Ett ledord för NTI-gymnasierna är entreprenörskap. Skolan ska ge eleven verktyg, möjligheter och mod att utveckla sin kreativitet och testa nya idéer.

En skola med systematiskt och aktivt kvalitetsarbete
Kvalitet och elevfokus är hörnstenar för NTI-gymnasiet. Verktyg i detta arbete är bland annat verksamhetsuppföljningar, kursutvärderingar, regelbundna kvalitativa mätningar och formativ bedömning.

NTI gymnasiet finns på 13 adresser i Sverige:
Eskilstuna, Falun, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Lund, Malmö, Södertälje, Sollentuna, Stockholm, Stockholm Handels, Sundsvall och Umeå
NTI gymnasiet erbjuder följande program:
El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik
Estetiska programmet med inriktning estetik och media
Samhällsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikationsjournalistik
Handelsprogrammet med inriktning handel och service samt administrativ service
Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik
Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap