Volontärbyrån

Nu 25 000 volontärer förmedlade: den tjugofemtusende volontären - en "Yes man"

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 06:00 CET

I dagsläget har Volontärbyrån totalt förmedlat 25 000 volontärkontakter till mer än 1 150 olika ideella verksamheter i Sverige.

Volontärbyråns tjugofemtusende volontär är Robert Tadjer, han vet varför just han engagerar sig ideellt.
– Dels gör jag något gott, men det är också en merit, en värdefull erfarenhet, och man bör heller inte underskatta de kontakter man får genom mötena. Jag har bott utomlands under den mesta delen av mitt vuxna liv. Jag har mycket att ge tillbaka till underbara Sverige, vilket jag alltid återkommit till som min bas. Här finns tryggheten med familjen. Jag behöver skapa nya kontakter, både professionella och privata. Jag är en "Yes, Man" och livet är ett äventyr, säger han.

Via Volontärbyrån har Robert Tadjer sökt flera volontäruppdrag.
– Jag har sökt uppdrag hos RealStars, Killfrågor.se och mitt nuvarande uppdrag hos ”kompisgruppen” som organiseras av Röda Korsets Ungdomsförbund i sydvästra Stockholm. Jag är positivt inställd till webbförmedlingen. Det är en djungel där ute med för många valmöjligheter. Behovet att matcha volontärer är stort och det lär inte minska, säger han.

Robert Tadjer är insatt i samhällsdebatten. Han har skrivit för "Utsikt Världen", tidningen för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm och han driver en blogg om globala frågor som rör fred och säkerhet, utveckling och fattigdomsbekämpning, men de praktiska erfarenheterna skaffar han sig genom volontäruppdraget.
Det är givande att möta ensamkommande flyktingungdomar. Verkligheten är på många sätt annorlunda än när man är strateg bakom ett skrivbord. Jag behöver det som teoretiker. Man lär sig också av de andra som varit engagerade längre på samma uppdrag, säger han.

Rådet till dem som funderar på att engagera sig ideellt är enkelt.
– Gör något istället för att prata om det och med det vill jag citera sommarprataren i P1 2008, Raymond Ahlgren, ”Det blir inte bättre senare, det blir bara senare”, säger Robert Tadjer.


Uppdragen på webbförmedlingen söks utefter vilka uppgifter och målgrupper man är intresserad av att hjälpa, var man bor och när man vill engagera sig som volontär.
Förutom webbförmedlingen arbetar Volontärbyrån aktivt med att utbilda frivilligorganisationerna i att rekrytera, organisera och behålla sina ideellt engagerade. Vi hjälper också företag att driva volontärprogram där anställda kan få möjligheten att volontärarbeta på arbetstid, som teambuilding och som en del av företagens samhällsansvar, säger Volontärbyråns grundare Amelie Silfverstolpe.

För mer, bilder och kontakt med volontärer
Robert Tadjer, robert.tadjer@gmail.com (maila Volontärbyrån eller Robert för telefonnummer)
Vanja Höglund, pressansvarig på Volontärbyrån, 08- 24 14 00, 0722- 29 71 23, vanja.hoglund@volontarbyran.org
Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare och grundare, 0708-345 645 amelie.silfverstolpe@volontarbyran.org

Bilder finns på http://www.newsdesk.se/pressroom/volontarbyran

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Sedan starten 2002 har över 25 000 volontärkontakter förmedlats till drygt 1 150 ideella organisationer över hela Sverige. Utöver volontärförmedling erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga.
Volontärbyrån är en del av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.