Uppsala Vatten och Avfall

Nu återvinner Uppsala trasiga kläder

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 06:00 CEST

Uppsala Vatten och Avfall AB tar nu emot både rena, trasiga och fläckiga kläder och textilier på återvinningscentralerna. Kläderna kommer att återvinnas och bli till nya produkter eller återanvändas.

– Att alla kläder och textilier nu kan samlas in tillsammans innebär en stor miljövinst. Hela kläder och textilier sorteras ut för återanvändning och resten materialåtervinns. De får nytt liv som till exempel stoppning till möbler och klädsel till bilar, säger Michael Persson, avfallschef på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Varje invånare i Uppsala slänger i genomsnitt 8 kilo textilier per år. Detta har hittills inneburit att 1 600 ton textilier varje år gått till förbränning. Om alla kläder som slängs i Uppsala istället lämnas till vår nya klädinsamling sparar vi 5 900 ton koldioxid eftersom tillverkningen av nya kläder är väldigt energikrävande. Tillverkningen av 1 600 ton nya textilier motsvarar utsläppen från 1 500 bilar som kör 1 500 mil på ett år.

– Det kan kanske kännas konstigt att blanda klädesplagg som det inte är något fel på med sådant som är trasigt och redo att slängas. Men textilierna sorteras av utbildad personal och får en så lång livscykel som möjligt. Det enda Uppsalaborna behöver tänka på är att lägga alla textilier på samma ställe. Och att knyta ihop påsen ordentligt, så att textilierna skyddas mot fukt, säger Michael Persson.

Den nya behållaren för kläder och textilier ersätter den tidigare klädinsamlingen för enbart hela och rena kläder.

Besök den nya insamlingen för kläder och textilier
Välkommen att besöka någon av våra återvinningscentraler för att se den nya insamlingen av kläder och textilier.  Ring och bestäm en tid så finns vi på plats för att svara på frågor.

FAKTA

Om alla Uppsalabor slänger ett par jeans i den nya fraktionen skulle det spara 500 ton koldioxid. Det motsvarar koldioxid-utsläppen under ett år från 167 bilar.

Om alla Uppsalabor skulle slänga ett par jeans i den nya fraktionen skulle det också spara omkring 30 ton miljöfarliga bekämpningsmedel.

Via sorteringsanläggningar i Sverige och Holland får cirka två tredjedelar av alla textilier nytt liv genom återanvändning. En tredjedel materialåtervinns och blir till exempel jeans eller katastroffiltar.Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).