Svenska Stadsnätsföreningen

Nu är årets stadsnätsentreprenör 2008 utsedd

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2009 11:16 CEST

Bjäre Kraft Bredband AB

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, premierar årligensedan 1999 uppmärksammade och förtjänstfulla insatser inom stadsnätsverksamhetens område. I år gick priset till Bjäre Kraft Bredband AB.

Så här löd juryns motivering:

Bjäre Kraft Bredband har under flera år arbetat långsiktigt. De har byggt ett öppet stadsnätmed ett tydligt samhällsperspektiv. Detta har gjorts samtidigt som man har förenat affärer med samhällsnytta. Genom sin engagerade och samarbetsorienterade hållning bidrar Vdn Alexander Jansson i hög grad till lokal, regional och nationell utveckling av stadsnäten och bredbandsverksamheten.

- Det är oerhört viktigt att det finns en gemensam vision i samhället kring varje medborgares rätt att få tillgång till riktigt bredband (fiber), säger SSNfs ordförande Mats Berggren.

Alexander Jansson har, genom att vara mycket aktiv i sin kommun, sett
till att även invånare i små orter blivit uppkopplade genom antingen
koppar- eller fiberlösningar. Vi gratulerar till det framgångsrika resultatet, avslutar Mats Berggren.

För ytterligare information om stipendiet och/eller Svenska Stadsnätsföreningen, kontakta Mikael Ek, vd SSNf Servicebolag AB,
tel: 070-5980005 eller besök vår hemsida www.ssnf.org