BlaikenVind

Nu är Blaiken vindkraftpark invigd

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 09:50 CEST

Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB bygger Skellefteå Kraft och Fortum just nu en av Europas största vindkraftparker. Måndag den 3 juni invigdes etapp 1.

Anläggningen är belägen på Storblaiken i norra Sveriges fjällvärld och har miljötillstånd att bygga upp till 100 vindkraftverk. Satsningen bidrar till att förverkliga svenska och internationella mål om utveckling av förnybar energiproduktion. Bedömningen är att etapp 1 har skapat totalt cirka 400 årsarbeten varav cirka 200 personer med arbetet i själva vindkraftparken. Övriga arbetstillfällen har skapat genom tillverkning av vindkraftverk, ställverk, betong, krossning av berg, hotell- och restaurangtjänster och övrig servicenäring.

– Att vår investering skapar tillväxt i regionen är en positivt och det känns extra glädjande att projektet bidragit till att ett 40-tal personer från närliggande kommuner som Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Norsjö fått arbeten, säger Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft.

Vindkraft i kallt klimat ställer högre krav på effektiva avisningssystem samt särskilda krav på underhållet. I samband med projektet har man därför utvecklat ett unikt avisningssystem där turbinbladen förses med en tunn kolfiberväv. Issensorer känner av när det finns risk för isbildning och sätter igång avisningssystemet innan isbildning hinner uppstå.

– Skellefteå Kraft har sedan tidigare bra kunskap om och erfarenhet av att bygga vindkraft i kallt klimat med bra vindförhållanden. Det var viktigt för oss när ville vara med och satsa på utveckling av vindkraft i vår emellanåt kalla nordiska klimat, säger Risto Andsten, Vice President Renewable Energy, Fortum.

Den 3 juni invigdes etapp 1 med totalt 30 vindkraftverk. Under invigningen talade Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten, som även invigde vindkraftparken.

– Tillsammans med Energimyndighetens forskningssatsningar inom vindkraft i kallt klimat skapar Blaikenprojektet en unik möjlighet för Sverige att ta ledningen inom området. Det kommer att skapa både nationell och lokal kunskap kring byggande, drift och underhåll inom ett område med stort strategiskt värde för både industri och forskning, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

För mer information
Mikael Lindmark, vd Blaikenvind AB
mobil 076-242 22 68
e-post  mikael.lindmark@blaikenvind.se


Catarina Hägglund, informationschef Skellefteå Kraft
mobil 070–511 11 55
e-post catarina.hagglund@skekraft.se

Jens Bjöörn, Senior Manager, Communications & Public Affairs, Fortum  
mobil 070–298 41 25
e-post jens.bjoorn@fortum.se

BlaikenVind AB är ett bolag som samägs av Skellefteå Kraft och Fortum. Anläggningen är belägen på Storblaiken i norra Sveriges fjällvärld och har miljötillstånd att bygga upp till 100 vindkraftverk. Detta gör Blaikenområdet till en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Fullt utbyggd kommer den årliga produktionen att vara cirka 700 GWh/år vilket motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter. Den planerade investeringen uppgår till 3,8 miljarder SEK varav Skellefteå Krafts andel är 60% och  Fortums andel är 40 %.