Statens Fastighetsverk

Nu är byggnaden för världskultur klar för inflyttning

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 13:25 CEST

Idag lämnade Statens fastighetsverk (SFV) över den färdiga byggnaden för världskultur till
hyresgästerna genom att överlämna en symbolisk nyckel. Byggnaden, som på utsidan ser ut som
en kub, är på insidan rik på färg och struktur. Vid årsskiftet öppnar Världskulturmuseet
portarna för allmänheten.
Byggnaden tänjer på det som har ansetts möjligt att bygga med sin yta på ca 11 000 m² och gränslösa
arkitektur. Genom stora öppna ytor och glasade väggar är det lätt att orientera sig både i byggnaden
och utanför. Tomten, på sluttningen mellan nöjesfältet Lisebergs höga klippa och Södra vägen, är
komplicerad och har krävt många olika grundläggningstyper för att passa byggnaden. Längs slänten
har berg sprängts bort och jämnats. Genom att lägga byggnaden nära gatan skapas ett fritt utrymme
mot berget där det öppna glasade partiet tar in naturen och bergets formationer.
- Vi överlämnar nu en ändamålsenlig byggnad med all den flexibilitet som ett modernt museum
kräver. Vi hoppas att såväl Världskulturmuseet som besökarna ska trivas här, säger Bo Jonsson,
generaldirektör på SFV.
Byggnaden påbörjades i maj 1999 av arkitektparet Edgar Gonzalez och Cécile Brisac från den
londonbaserade arkitektfirman Brisac-Gonzalez Architecture. Brisac-Gonzalez har ansvarat för
utformning och inredning. Målsättningen har varit att skapa ett museum som bygger på öppenhet, där
exteriör och interiör fungerar väl tillsammans. Svensk samarbetspartner var Frenning & Sjögren
Arkitekter. Statens fastighetsverk är byggherre och har lett projektet tillsammans med AB
Projektgaranti.
- Vi är stolta över denna nya museibyggnad, skapad av skickliga internationella arkitekter, som bidrar
med influenser för att utveckla svensk arkitektur, säger Peter Ohrstedt, chefsarkitekt på SFV. SFV
förvaltar många byggnader som ännu efter hundratals år nyttjas, beundras och utgör en viktig del av
vårt nationella kulturarv. Nya byggnader som vi uppför ska ha sådana kvaliteter att de i framtiden
kommer att kunna inräknas i vårt gemensamma kulturarv, fortsätter Peter Ohrstedt.
- Nu önskar vi bara våra hyresgäster lycka till i framtiden! Säger Peter Jakobson, fastighetschef på
SFV.

För högupplösta bilder på byggnaden: www.sfv.se

För mer information kontakta:
Cecilia Molvin, pressekreterare Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 71 87, 070-796 71 87, Fax: 08-696 70 37 E-post: press@sfv.se www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del
av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria
marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog
och mark.