Landstinget Sörmland

Nu är datoriseringen av hälso- och sjukvårdens journalföring genomförd i hela Sörmland

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 16:37 CEST

I morgon tisdag börjar man vid Klinikerna för infektions-, lung- och hudsjukdomar på Mälarsjukhuset att använda journalsystemet BMS. Därmed är samtliga journalförande enheter i landstinget, d.v.s. primärvården, sjukhuskliniker, vårdplatsenheter, psykiatrin, habiliteringen med flera, datoriserade.

Redan hösten 1992 påbörjades införandet vid en av vårdcentralerna i Nyköping, och under 1995 hade Primärvården i hela Sörmland övergått till datoriserad journalföring. Vid sjukhusen har datoriseringen tagit längre tid, alltsedan det första införandet 1994 fram till det att sista kliniken nu tar systemet i drift.
Förutom betydande investeringar i utrustning har utbildningsinsatserna varit mycket omfattande. Man uppskattar att systemet idag har fler än 4000 användare i landstinget. Genom åren har BMS-systemet successivt utökats med nya funktioner. Till journalsystemet finns även ett flertal automatiserade kopplingar till andra system, såsom EKG, e-recept, digitala röntgenbilder samt remiss- och svarssystem för klinisk kemi. Det innebär att Landstinget Sörmland, i ett nationellt perspektiv, ligger långt framme med en fullt genomförd datorisering baserad på ett enda enhetligt system.

I samband med morgondagens final, d.v.s. när Klinikerna för infektions- lung- och hudsjukdomar som sista enhet tar systemet i drift, uppmärksammas detta med en enkel ceremoni. Representanter för media är välkomna att närvara för att få information om systemet och om vad datoriseringen innebär för hälso- och sjukvården i Sörmland.

Tid: Tisdagen den 11 oktober kl 08.00
Plats: Mälarsjukhuset Eskilstuna, Altheahusets entré

För mer information kontakta
Ante Grubbström, IT-chef i Landstinget Sörmland, tel 070-321 58 00
Monica Hellqvist, huvudprojektledare BMS-införandet, tel 070-241 61 63