New Wave Group AB

Nu är den svenska gåvoekonomin kartlagd!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:21 CEST

Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av New Wave Group Research & Development gjort den förmodligen största officiella undersökningen i Sverige om presenter. Resultaten redovisas i nya boken Presenter - när, var, hur och varför, utgiven av Kosta Förlag.

Undersökningen ger bland annat svar på hur mycket pengar som läggs på presenter och det visar sig att presenter utgör en ansenlig del av svensk ekonomi. I snitt lade Sveriges invånare mellan 18 och 75 år ungefär 5 300 kronor per person på presenter år 2007. Julklappar och födelsedagspresenter står för ungefär 75 % av presentinköpen. Cirka 2 200 kr per person läggs på klapparna och vi köper födelsedagspresenter för sammanlagt 1800 kr per person. Presenter som ges utan speciell orsak är den tredje största kategorin (cirka 600 kr per person år 2007).

På nationell nivå spenderade Sveriges invånare mellan 18 och 75 år ungefär 34,4 miljarder på presenter år 2007. Det motsvarar ungefär 6,1 procent av den totala försäljningen inom detaljhandeln. Räknar man bort den del av detaljhandeln som i huvudsak säljer livsmedel, motsvarar presentförsäljningen 9,9 procent av den detaljhandelsförsäljning som är kvar.

Dessutom tillkommer presenter som handlas av dem som är yngre än 18 år och äldre än 75 år, presenter från företag och organisationer (cirka 2,5 miljarder) och välgörenhetsgåvor (ungefär 5 miljarder). Man kan då konstatera att presenter och välgörenhetsgåvor hade ett sammanlagt värde på en bra bit över 40 miljarder kronor 2007.

I undersökningen framkommer också befolkningens attityder till presenter. Det kan konstateras att svenska folket överlag tycker om att både ge och få presenter. Nästan 9 av 10 tycker att det är positivt eller mycket positivt att få presenter och drygt 8 av 10 tycker detsamma om att ge presenter. Det viktigaste med presenter är att de är spontana, överraskande och personliga - det får gärna vara en upplevelse! Kvinnor tycker lite mer om att ge och få presenter än män, och kvinnor ger också presenter betydligt oftare än män. Presenter gör framförallt att vi känner oss uppskattade och det är faktiskt tanken som räknas...

Boken Presenter - när, var, hur och varför kan bland annat beställas hos Kosta Förlag, www.kostaforlag.se. New Wave Group Research & Development är New Wave Group AB:s avdelning för forskning, information och utbildning.

Göteborg 30 september 2008

New Wave Group AB (publ)
New Wave Group Research & Development

För ytterligare information kontakta:
Örjan Sjöling, New Wave Group Research & Development, telefon: 0524-283 32, mobiltelefon: 0708-99 80 16, e-post: orjan.sjoling@nwg.se

Tomas Jansson, New Wave Group Research & Development, mobiltelefon: 0708-99 80 80, e-post: tomas.jansson@newwave.se