Naturvetarna

Nu är det bråttom

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 15:00 CET

Pressmeddelande från Akademikerföreningen vid AstraZeneca i Södertälje:

Nu är det bråttom! Det var budskapet när Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje under fredagen träffade regeringens samordnare Lars Leijonborg.

Akademikerföreningen som företräder cirka 900 medarbetar på AstraZeneca i Södertälje, överlämnade på fredagen sitt åtgärdsförslag till regeringens samordnare Lars Leijonborg. Konkreta åtgärder för att tillvarata kompetensen och nyckelfunktioner som försvinner med nedläggningen i Södertälje, måste nu skyndsamt fram, menar Akademikerföreningens ordförande Ivar de la Cruz.

- Vår uppfattning av tidsramen är att det finns ett fönster öppet fram till påsk, innan bärkraftiga förslag för de omedelbara åtgärderna kring anläggningen, infrastrukturen och kompetens måste vara formulerade, menar Ivar de la Cruz. Dessa åtgärder måste vara samstämmiga med de långsiktiga ambitionerna vilket nödvändiggör att även analys- och strukturåtgärder initieras skyndsamt.

 Under nästa vecka förväntas Lars Leijonborg återkomma med en färdplan för det fortsatta omställningsarbetet och med återkoppling på Akademikerföreningens åtgärdsförslag.  

 

Akademikerföreningens åtgärdsförslag bifogas

 

För mer information, kontakta:

Ivar de la Cruz, ordförande Akademikerföreningen vid AstraZeneca Södertälje, 08-552 533 72, Ivar.delaCruz@astrazeneca.com

 

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.