Byggherrarna

Nu är det dags att Halvera Mera!

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 14:10 CEST

Halvera energianvändningen i ditt flerbostadshus med stadsbidrag på 150 000 kr. Det är budskapet i kampanjen Halvera Mera som nu startar för fullt.  Kampanjen ger stöd och bidrag till 25 nya förstudier som visar omvärlden att det är möjligt att halvera energianvändningen vid renovering av flerbostadshus.

 – Bidraget kan användas till att stärka kompetensen i projektet eller för att kartlägga den nuvarande energianvändningen i det aktuella huset. Det enda som krävs som motprestation är att efter genomförd förstudie lämna in en rapport till BeBo, säger Mats Björs vd på Byggherrarna.  Efter genomförd förstudie kan fastighetsägaren välja att gå vidare med en fortsatt renovering med möjlighet att få ytterligare stöd.

Metoden för ett komplett renoveringsprojekt består av en kombination av energieffektiva åtgärder som är anpassade till varje enskilt projekt. Tillsammans ska de leda till en halvering av energianvändningen, och dessutom till ökad boendekomfort och minskad miljöpåverkan.

Mer om kampanjen Halvera Mera kan du läsa via länken till höger.

BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. Verksamheten startade 1989 och driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor.

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.