Turistdelegationen

Nu är det dags att nominera till Stora Turismpriset 2006.

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 15:15 CEST

Information angående vad som gäller för 2006 års nomineringar finns nedan.

Augustine Gärtner Ask
Projektledare/Project Manager

TURISTDELEGATIONEN
Swedish Tourist Authority

Postadress: Box 860, 101 37 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 44

Telefon +46 (8) 545 154 60
Fax +46 (8) 545 154 69

Webb: www.tourist.se
E­mail: augustine.ask@tourist.se


Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
DAGS ATT NOMINERA TILL STORA TURISMPRISET 2006
Stora Turismpriset delas årligen ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.
Priset tilldelas ett företag, en organisation eller institution som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till att främja och utveckla turismen i Sverige.
Prissumma
Prissumman skall användas till kunskapsutveckling och forskning med 100 000 kr koppling till turistnäringen, inom ramen för den egna verksamheten.

Följande tema ska komma till klart uttryck i nomineringarna för år 2006:
Tema 2006 Hållbart turistiskt företagande - den lyckade kombinationen av ekonomisk, miljömässig, social och kulturell hållbarhet.
Slutdatum
Nomineringar ska vara Stiftelsen tillhanda den 30 november 2005.
Nominera
Alla som är verksamma inom svensk rese- och turistindustri är välkomna att nominera kandidater till Stora Turismpriset. Kriterierna för nominering är följande:
- De nominerade kan vara personer, företag, organisationer eller institutioner.
- De nominerade ska genom sin verksamhet på ett föredömligt sätt ha bidragit till att utveckla turismen i Sverige.
- De nominerade ska ha gjort betydande och bestående insatser av hög kvalitet för turismen.

Sänd in följande uppgifter om den nominerade:
- En presentation av den nominerade/företaget/organisationen. Var vänlig sänd med en
presentationsbroschyr av verksamheten (i 7 ex), tillsammans med en kort organisatorisk och ekonomisk beskrivning (vilken behandlas konfidentiellt).
- En motivering på ca tio rader som anknyter till årets tema för Stora Turismpriset 2006.

1994: Britmari Brax, Rederiaktiebolaget Göta Kanal och Yngve Bergqvist, Jukkas AB,
Tidigare 1995: Vasamuseet, Stockholm, 1996: Medeltidsveckan på Gotland, 1997: Turism i Glasriket,
pristagare 1998: Liseberg, Göteborg, 1999: Dalhalla, Rättvik, 2000: Jamtli Historieland, Östersund,
2001: Sveriges Campingvärdars Riksorganisation, 2002: Ölands Skördefest,
2003: I Arns fotspår, Skara, 2004: SkiStar AB, 2005: Göteborg.

Prisutdelning Under Travel Industry in Progress (TRIP) den 22 mars 2006,som anordnas av Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS) i anslutning till TUR 2006.

Stiftelsens styrelse
Ordförande i Stiftelsens styrelse är Björn Eriksson, landshövding i Östergötlands län och ledamöter är Lars Carmén, turistdirektör Malmö Stad, Inga-Britt Gustafsson, professor Örebro University, Olle Melander, fil.dr, projektledare Turistdelegationen, Eleonor Nilsson, turistchef
Destination Halmstad, Birgitta Svensson, professor Nordiska museet / Stockholms Universitet.

Mer information om Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och Stora Turismpriset finns på www.tourist.se under rubriken Stiftelsen.

Sänd nomineringen till: Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
c/o Turistdelegationen, Box 860, 101 37 Stockholm
kansli@tourist.se Tel. 08-545 154 60 Fax. 08-545 154 69