Drivhuset vid Högskolan Väst

Nu är det dags att söka till Spira företag 2009

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 12:08 CEST

Projektet Spira-företag 2009
Projektet riktar sig till dig som vill starta och driva tjänsteföretag på heltid samtidigt som du deltar i en utbildning i entreprenörskap. Målet är att Spiraföretagarna på sikt ska driva bärkraftiga företag och livnära sig på sin idé. Inom ramen för projektet får du en projektlön och en mängd stödfunktioner i upp till sex månader för att kunna
utveckla din verksamhet. Du ska ha startat ditt företag och inneha F-skattsedel vid projektets början och närvara på samtliga föreläsningar i entreprenörskap. Du betraktas som nyföretagare och föreläsningarna är anpassade efter detta, båda gällande ämne och nivå.

Att driva Spira-företag
En Spiraföretagare är företagare, inte anställd. Du deltar i projektet och dess metodik under en garanterad tremånadersperiod med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare tre månader.
Som företagare kommer du fokusera på säljarbete och kontinuerliga kundbesök. För att ge dig bra förutsättningar att arbeta effektivt får du under projekttiden tillgång till en kontorsplats på din ort. Att
kunna diskutera idéer och stötta varandra inom Spiragruppen ser vi som en stor tillgång i projektet.
Då projektet genomförs i Göteborg, Borås och Trollhättan arrangeras aktiviteter på de tre orterna. Projektets upplägg förutsätter att du är flexibel och engagerad. Alla resekostnader som uppstår i
samband med utbildningen betalas av Drivhuset.

De 10 företag som väljs ut kommer att få coachning och stöd i sitt företagande under september -09 tom februari 2010. Rekryteringen pågår under april och maj månad.

Du hittar ansökan och mer information på www.goteborg.drivhuset.se eller www.hv.drivhuset.se under fliken SPIRA. Du kan också kontakta projektledare Susanne Rittedal Söderblom
0707-535253 susanne.soderblom@drivhuset.se eller Anna Lärk Ståhlberg på 0733-58 22 81 anna.lark.stahlberg@drivhuset.se om du har frågor.

Sista ansökningsdag för SPIRA Företag är den 15 april.
Välkommen in med din ansökan!

Här hittar du ansökningshandlingarna!