Nordens välfärdscenter

Nu är det klart vilka organisationer som får pengar för nordiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 11:19 CET

Efter rekommendation från den särskilda beredningsgruppen med representanter för Handikapporganisationernas Nordiska Råd, har Nordens Välfärdscenter beslutat reservera 1.600.000 SEK för handikapporganisationernas nordiska samarbete under 2012.

Bidragen går  till 40 organisationer för sammanlagt 52 aktiviteter. Den sökta totalsumman uppgick till ca 4,8 miljoner SEK.

Här kan du läsa mer om stödordningen och ladda ner en fullständig förteckning över bidragstagarna: