WeCloud AB

Nu är det Mac-datorernas (o)tur... Att skicka Spam!

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 15:15 CET

Att en dator i ett företagsnätverk börjar skicka ut spam är inget ovanligt idag, men att den rebelliska datorn som skickar ut viagra-reklam är en Mac är något nytt. IT-säkerhetsföretaget WeCloud har på senaste tiden noterat flera incidenter där infekterade Macintoch-datorer stått bakom spam-utskicken.

De flesta känner till att det är relativt enkelt att som PC-användare av misstag klicka på ”fel” länk eller öppna ”fel” bifogad fil i inkorgen och få sin dator infekterad med elak kod. I många fall görs datorn medlem i ett botnet och kan kontrolleras och styras av utomstående. På senaste tiden har WeClouds tekniker uppmärksammat flera fall av Mac-datorer som infekterats och skickat ut spam.

  - Vi arbetar med en global plattform för webb och e-postsäkerhet och får live-statistik om virus och spam-utbrott. Efter en granskning av några av spam-utbrotten kan vi bekräfta att det handlar om Mac-datorer som infekterats och utnyttjats av utomstående för att skicka ut spam, säger Jon Lahtinen, CTO på WeCloud.

Det har tidigare nästan uteslutande handlat om Windows-baserade datorer när det kommer till virus-angrepp och ”kapning” av datorer. Mac-användarna har ofta en lägre säkerhetsmedvetenhet och har inte tyckt sig behöva något säkerhetsprogram. Detta är något som hackarna nu ser ut att ta fasta på. Flera nya virus som varit special-skrivna för Mac har rapporterats den sista tiden och fler är säkerligen på väg.

-Det är en väntad utveckling och tyvärr är många användare inte medvetna om riskerna med att surfa på webben eller öppna okända filer, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud.

Utbudet av säkerhetsprogram till Mac är fortfarande begränsat och många Mac-användare anser sig inte behöva något antivirusskydd. Mängden nya virus gör dessutom att de interna antivirus-programmen inte hinner uppdateras i tid för att känna igen och stoppa de nyaste virusen.

- Det är en utmaning för IT-ansvariga att hitta ett effektivt skydd som kan hantera alla klienter oavsett operativsystem. Vi erbjuder en viktig del i en sådan lösning; vår molntjänst virus-skannar http/https-, ftp via http- och mail-trafik innan den når slutanvändaren och uppdateras centralt i realtid, säger Rikard Zetterberg.

www.wecloud.se
info@wecloud.se

WeCloud är ett renodlat SecaaS (Security as a Service) företag, som hjälper företag och organisationer till ett tryggt och säkert användande av Internet. Vårt fokus på molnbaserad internetsäkerhet betyder att vi kan ge våra kunder bäst know-how, bäst service, tryggaste support och de snabbaste svaren inom detta område.