Länsstyrelsen i Uppsala län

Nu är det tid för radonmätning!

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:35 CEST

Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna i länet genomför nu en radonkampanj i samarbete med Boverket. Avsikten med radonkampanjen är att försöka få länsinnevånarna att utföra radonmätningar.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

Marken under och runt om huset
Byggnadsmaterialet
Vatten som används i hushållet
Länsinnevånarna skall erbjudas information om den lokala förekomsten av radon. Lokala informationsträffar är inplanerade och lokala annonseringar kommer att visa när kampanjen kommer att genomföras i respektive kommun.

Kommunerna ansvarar för miljö- och hälsoskyddet och kan ge upplysningar om mätningar, både i bostäder och i dricksvatten. Behövs efter radonmätning saneras i villabostaden från radon, kan länsstyrelsen ge informationen om statligt bidrag.