Bengtsfors kommun

Nu är EKA-projektet i slutskedet; Bengtsfors kommun och projektet bjuder in till EKA-dagar den 10:e och 11:e september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:44 CEST

Sedan 2002 har EKA-projektet varit i sin genomförandefas. De boende i Bengtsfors har de senaste tre åren kunnat ta del av det intensiva saneringsarbetet som pågått på EKA-området. I dagarna transporteras de sista lassen kvicksilver till SAKAB:s avfallsanläggning utanför Kumla. Återställningsarbetet har inletts. Sveriges första miljörum skapas. Vi inom Bengtsfors kommun och EKA-projektet vill gärna dela med oss av våra erfarenheter och vad som åstadkommits. Därför genomför vi EKA-dagarna. Programmet inleds på kvällen onsdagen den 10 september med en tur på Bengtsbrohöljen ombord på sekelskiftesbåten Storholmen och fortsätter på Utvecklingscentrum torsdagen den 11 september med föredragningar och diskussioner.

EKA är ett industrihistoriskt intressant område klassat som riksintresse för kulturminnesvården. I en kulturhistorisk inventering har cellhallen bedömts vara världsunik. Utbyggnaden av kloralkalifabriken och vattenkraftverket som påbörjades 1895 har betytt mycket för framväxten av Bengtsfors tätort. Kloralkalitillverkningen upphörde emellertid redan på 1920-talet då den flyttades till Bohus. Därefter har en rad olika verksamheter funnits på området; bland annat sågverk, kemtvätt, bageri mm samt slutligen bygghandel. Området har tillkommit genom utfyllnad i sjön Bengtsbrohöljen. Detta i kombination med att föroreningsbilden är mycket komplex har gjort det mycket svårt att planera saneringsarbetena. De dominerande föroreningarna är kvicksilver (15 ton) och dioxin, men även PCE och PAH förekommer.

Detaljerat program biläggs. Ytterligare information finns på kommunens hemsida www.bengtsfors.se

För upplysningar kontakta Boh Tivesten, beställarombud på Bengtsfors kommun, 0531-52 60 10 eller projektledare Fredrik Hansson på Empirikon AB,08-511 733 10.