Kalix kommun

Strukturfondsmedel till Kalix resecentra

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 14:19 CET

Illustration: Klar Svan.

Regionalfonden beslutade den 9 december att stötta Kalix kommun med 17 819 821 kronor till etablering av resecentra i Kalix och Haparanda för persontrafik på nya Haparandabanan.

Med anledning av beslutet kallar projektägaren Kalix kommun till presskonferens i sessionssalen klockan 14.30 idag - den 10 december.

Tid: Klockan 14.30, den 10 december
Plats: Kalix kommun, sessionssalen.
Deltagare: Tekniska chefen Per Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Ellinor Söderlund (S), kommunstyrelsens vise ordförande Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens tredje vice ordförande Katarina Burman (V).

Presskonferensen sänds live på www.kalix.se.

Persontrafik på Haparandabanan bidrar till en regionförstoring där Luleåregionen knyts samman med med Finlands gränsregioner, och ger en helhetslösning för hållbar persontrafik genom den Bottniska korridoren.
Genom att etablera resecentra i Kalix och Haparanda - och knyta samman persontrafik på Haparandabanan med övrig lokaltrafik samt gång och cykelvägar på respektive ort - underlättas tillgängligheten och kompetensförsörjningen i regionen.

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns också Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.