NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nu är goda råd … enkla!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 12:54 CET

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF, och Statens folkhälsoinstitut håller just nu på att ta fram ett nytt inspirationsmaterial som vänder sig till både pedagoger och elever mellan 13 och 19 år.

Tanken med materialet är att det ska kunna ge dig goda idéer och ny inspiration till hur du kan jobba för att stärka och vidareutveckla hälsa i skolan. Hur kan man göra för att må bra? Vad innebär det att ha en ”god hälsa” och varför är det så viktigt egentligen?

Beställning av materialet

Från och med vecka 11 kommer inspirationsmaterialet att kunna beställas från Folkhälsoinstitutets hemsida.

Skriften kostar inget, men frakt- och exp.avgift tillkommer. Den kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning som pdf-fil på respektive parters hemsidor: www.ncff.nu och www.fhi.se.

Ur skriftens innehåll:

  • Praktiska lektionstips
  • Guide till en smartare skolcafeteria
  • Freerunning – förflyttning från A till B på ett snabbt och roligt sätt
  • Konkreta exempel på hur hälsa i skolan kan stärkas och utvecklas
  • Geocaching – modern skattjakt utomhus
  • Bra matvanor som gynnar både hälsa och miljö
  • Hållbar utveckling – ett mål som kan engagera hela skolan

Kontaktinformation

För mer information kontakta Camilla Bergholm tfn. 019-30 11 38 camilla.bergholm@oru.se eller Johan Tranquist tfn. 019-30 11 32 johan.tranquist@oru.se

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.