Business Region Göteborg

Nu är handeln störst i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 13:30 CEST

Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i detaljhandeln under 2015, däribland alla kommuner i Göteborgsregionen, enligt Business Region Göteborgs nya detaljhandelsrapport.

Handeln spelar en allt viktigare roll i Göteborgsregionen, både vad gäller sysselsättning och skatteintäkter. Det är den största branschen och den står för mer än en tredjedel av den totala omsättningen. Därmed går handeln om traditionellt starka branscher som tillverkning och transport. Handeln är också den tredje största arbetsgivaren efter företagstjänster och vård och omsorg.

Bryter man särskilt ut detaljhandeln från handeln visar statistiken ännu större tillväxt. Och trenden är densamma i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Göteborg växer starkast och visade en av de högsta siffrorna historiskt sett i regionen, med 5,3 procent för 2015. Mest ökade Stockholm med 6 procent. Malmö noterade en 5-procentig ökning.

Både Malmö och Göteborg omsätter mer per invånare inom detaljhandeln än Stockholm.

Samtidigt pågår en expansion av handelsplatser. Västra Götaland är det storstadslän som investerar mest med omkring 700 000 kvadratmeterför nya handelsytor. I Göteborgsregionen är det många ny- och ombyggnationer av handelsplatser, inklusive Göteborgs citykärna. Det innebär att konkurrensen om kunderna ökar. Men utmaningarna ligger också i att förverkliga alla handelsvisioner och att skapa en attraktivare shoppingdestination.

I Göteborgsregionen stod Alingsås, Öckerö och Kungsbacka för den största ökningen per invånare under 2015. De köpstarka kommunerna Göteborg, Kungsbacka och Mölndal har flest av regionens 27 000 sysselsatta inom detaljhandeln.

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, påpekar hur viktig handeln är som bransch i Göteborgsregionen. Det är en stor arbetsgivare som sysselsätter många och särskilt unga personer. Det är ofta där man har sitt första jobb.

- Just nu är ett bra läge och vi har goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Göteborgsregionen har den lägsta arbetslösheten landet och sysselsättningen ökar. Det gör att även löneläget och förädlingsvärdet pekar uppåt, säger Peter Warda.

Men trots goda förutsättningar kan man se att omsättningsutvecklingen sker långsammare i Göteborg jämfört med andra storstadskommuner. Det kan enligt rapporten bero på att utbudet inte är tillräckligt attraktivt och varierat jämfört med Stockholm och Malmö.

För mer information om statistiken för detaljhandeln: Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, 031-3676211, peter.warda@businessregion.se

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.