West Coast Big Apps

Nu är innovationstävlingen Big Apps Västsverige igång!

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 16:31 CEST

Big Apps Västsverige är en innovationstävling där deltagarna skapar appar och digital tjänster med hjälp av regionens öppna data. Tävlingsstart är den 20 augusti sedan följer två månaders utvecklingstid och därefter en månads jurybedömning för att avslutas med en prisutdelning den 20 november.  Med stöd från bl.a. Göteborgs Stad gynnar tävlingen Big Apps Västsverige genom framtagning av innovativa nya tjänster byggda på öppna data.

Syftet med tävlingen Big Apps Västsverige är att uppmuntra till att fler företag och att fler myndigheter öppnar upp data till följd av de goda exempel som kommit fram ur tävlingen. Göteborgs Stad ser nytta av ett hackathon genom att skapa goda exempel och därmed stimulera framtagningen av fler öppna datakällor. De stödjer tävlingen genom att erbjuda tillgång till ett flertal öppna datakällor samt att ge information rörande dessa till utvecklare som vill nyttja dem i nya tjänster.

Göteborgs stad håller inför tävlingen på att utveckla tjänsten http://data.goteborg.se som är en övergripande tjänst för all stadens öppna data och under hösten kommer den att utvecklas ytterligare med mer stöd till utvecklare och mer öppna datakällor. 

Frigörandet av öppna data är inte bara gynnsamt för Västsveriges företag och myndigheter utan för invånarna. Med hjälp av den tillgängliga öppna datan kan utvecklare skapa appar och digitala tjänster efter de behov som finns i samhället. Big Apps har därför valt att samla in utmaningar från våra tävlingsområden miljö, kultur, lärande och hälsa för att ge tävlingsdeltagarna bästa möjliga underlag för att skapa digitala tjänster som det finns en efterfrågan på. Efter 2 månaders utvecklingstid ska deltagarna kunna presentera en färdig produkt och affärsidé och det är det som kommer att bedömmas.

Den 11 september bjuder Big Apps in till en Nätverksträff på Entrepreneurial Hive, Drottninggatan 13 i Göteborg. På agendan för kvällen finns intressanta föreläsningar där bl a Setterwalls Advokatbyrå kommer att hålla i en föreläsning om juridik för apputvecklare och Valentin & Byhr kommer att tala om User Experience. Vi kommer även att få höra från tidigare deltagare i en innovationstävling vad det har gett dem och ett antal datakällsägare kommer och presenterar sina datakällor. På plats kommer också finnas mentorer för att ge stöd och rådgivning åt de tävlande lagen.   

Anmälan till Nätverksträffen görs på: http://bigapps.se/391-2/natverkstraff-11-september/

Big Apps kommer fram till och med den 11 september ta emot efteranmälningar till tävlingen.

Efteranmälan görs på: http://bigapps.se/tavlingen/laganmalan/