Cirkus i glasriket

Nu är publikenkäten klar för Cirkus i glasriket 2009

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:59 CET

Nu har Dramatiska Institutet sammanställt resultatet av publikenkäten från sommarens föreställningar av Cirkus i glasriket i Kosta Glascenter. En unik föreställning med nycirkusartister, musik och glasblåsare i en glashytta.

Totalt kom 1 800 åskådare av olika åldrar och nationaliteter till föreställningen. Det innebär knappt 100 besökare per dag under de 19 dagar som föreställningen gavs.

Av dessa 1 800 uppger 75% att de valt att komma till Kosta på grund av just cirkusföreställningen i glashyttan. Så mycket som 95% vill rekommendera föreställningen till andra och ord som "unik upplevelse" och "överraskande" är vanliga i kommentarerna till föreställningen. Att Cirkus i glasriket är tuffare och inte innebär hästar och hundar som springer i sågspån, har varit en aha-upplevelse för några av besökarna.

Enkäten visar vidare att

  • 8 % av besökarna var turister från annat land, i huvudsak från de skandinaviska länderna.
  • 45 % av besökarna bor i Kronobergs län
  • 15 % av besökarna kom från Kalmar län
  • 32 % av besökarna kom från övriga län (Stockholm och Skåne framförallt)

Glädjande att notera är att 40% alltså är långväga tillresta.

Cirkus i glasriket är ett samarbete mellan kultur och näringsliv och därför har också turistekonomiska faktorer vägts in. Den genomsnittliga besökaren förbrukade 829 kr vid sitt besök i Kosta, exkl. logi. Det innebär alltså att genomsnittsbesökaren lägger 829 kr på exempelvis mat, shopping, drivmedel - pengar som kommer andra näringar till del vid besöket. Logi är inte medräknat men det är 40% som besökt föreställningen som kommer långväga ifrån och de flesta övernattar rimligen inom regionen.

Om vi faktiskt räknar med att alla 1 800 verkligen la 829 kr vid sitt besök i snitt innebär det ett tillskott till besöksnäringen i regionen om 1 492 200 kr. 75% av besökarna uppgav att de kom till området för cirkusen i första hand. En positiv bedömning skulle vara att projektet tillför den lokala ekonomin två årsverken. En mer modest gissning baserad på turistekonomiska studier på Karlstads Universitet, är kanske att projektet tillför drygt ett årsverke. Det vill säga projektet tillför mellan ett till två årsverken till området. Till detta ska läggas att, av de satsade medlen i projektet, är så mycket som 500 000 kr nationell finansiering som kommer glasriket och berörda samverkansparter i den lokala ekonomin tillgodo.

Slutligen noterar vi att 90 % av årets besökare gärna vill se Cirkus i glasriket nästa sommar.

Planer för detta fortgår alltjämt och vi hoppas återkomma med mer information efter nyår.

Projektet finansierades av KK-stiftelsen, Kulturrådet, Regionförbundet Södra Småland och Kalmar län, Lessebo kommun och Kosta Boda AB.

Cirkus i glasriket - nycirkus. musik och glas - föreställningar, event och Circus Camps - i glasriket, Småland.
www.cirkusiglasriket.se Tfn 070 867 11 05