Marknad Varberg AB

Nu är Timbanken igång - företagsrådgivning i ny kostym!

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 12:01 CET

Den första januari gick startskottet för Timbanken som erbjuder fem kostnadsfria rådgivningstimmar inom fem olika områden till företagare och entreprenörer i Varberg som vill utveckla sitt företag eller affärsidé.

Timbanken finansieraras av Region Halland i samverkan med de sex halländska kommunerna som i varje kommun tillhandahåller en mottagning för rådgivningen, via redan befintlig verksamhet inom kommunens näringslivsorganisation eller företagarservice.

-  Nu har startskottet gått efter en lång förberedelsetid och vi hoppas nu att företagare och entreprenörer i Varberg tar tillfället i akt att använda sig av Timbankens erbjudande. Med en mottagning för rådgivning i Varberg och möjlighet att enkelt anmäla sig på Timbankens hemsida tror vi att tillgängligheten för erbjudandet är stort och kommer nära de företag eller nystartare som har behov av rådgivning, säger AnnMari Bartholdsson, Näringslivschef på Region Halland. Det ska vara enkelt att öppna ett konto för de fem timmarna man har till sitt förfogande i Timbanken.

Rådgivningen i Timbanken greppar över fem olika områden Affärsidé och affärsplan, Ekonomi och juridik, Marknad och sälj, Ledning och organisation samt Produkter och tjänster. Flera av dessa erbjuder ett flertal affärsutvecklare och rådgivare som är specialister på olika områden. Det innebär att drygt trettio personer, en blandning av män och kvinnor, erbjuder sina konsulttjänster i alla kommuner i Halland.

-  Vi önskar företagare och entreprenörer i Varberg som är intresserade av att utveckla sitt företag eller sin idé välkomna till Timbanken. Timbanken ger minst 1 200 entreprenörer och företagare i Halland möjlighet att växa under 2014 vilket vi tror har en positiv inverkan på hela det halländska näringslivet. Utveckling och tillväxt i företagen, gynnar i sin tur kommunerna i vår region, avslutar AnnMari Bartholdsson.

Läs mer på www.timbanken.se

Timbanken – kontaktuppgifter Varbergs näringslivsenhet:

Eva-Lotta Petersson    070-2170457

Frågor och mer information:

AnnMari Bartholdsson, Näringslivschef Region Halland
Telefon: 035-17 98 87

Lena Johansson, Utvecklingsledare Näringslivsavdelningen Region Halland
Telefon: 0722-16 23 87


Marknad Varberg är ett näringslivsutvecklingsbolag som marknadsför varberg som en attraktiv ort för företag, besökare och boende. Vårt fokus ligger på att utveckla näringslivet med alla de delar som behövs för att göra Varberg till en komplett och attraktiv kommun. Vi har kommunens uppdrag att arbeta med näringslivsutveckling. Två områden som vi har specialinriktning på är besöksnäringen och den konsumentinriktade handeln. Vi driver bl.a. Turistinformationen och bistår även butikerna med service.
Vi arbetar för att hela Varbergs näringsliv ska leva 365 dagar om året. Allt hänger ihop, anser vi.