Vänsterpartiet

Nu behövs en stark, rödgrön opposition

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 16:00 CEST

Hans Linde, gruppledare för Vänsterpartiet, tror inte att det kommer att bli några breda politiska uppgörelser mellan alliansregeringen och partier från oppositionen.
- Den huvudsakliga politiska skiljelinjen i svensk politik går mellan alliansregeringen och en rödgröna oppositionen. Det är därför viktigt att den finns en stark rödgrön opposition mot regeringen. I det här läget kan vi inte låta Sverigedemokraterna vara den enda oppositionen. Vi planerar för att lägga gemensamma motioner tillsammans med S och MP på flera viktiga politiska områden, säger Hans Linde.

Att de rödgröna kommer att lägga en gemensam budgetmotion är redan bestämt.
- Vi har haft en stark ekonomisk politik från de rödgröna som vi gemensamt gått till val på. Den politiken kommer att resultera i en budgetmotion. Vi vill lägga fram ett tydligt alternativ och visa att det går att använda resurserna till att förbättra välfärden för de äldre, anställa fler lärare i skolan, öka kvaliteten i förskolan, förbättra jämställdheten för kvinnor på arbetsmarknaden, investera i tågtrafik och skapa 100.000 jobb, praktik- och utbildningsplatser. Massarbetslösheten riskerar att bli permanent, och då är det viktigt att få fram åtgärder snabbt, säger Hans Linde.

Hans Linde ser det också som viktigt att de rödgröna nu lägger fram gemensamma motioner på fler viktiga områden, inte minst migrationspolitiken.
- Det behövs en kraftfull opposition mot Billströms restriktiva asylpolitik. Den rödgröna överenskommelsen om migrationspolitiken skulle innebära att Sverige skulle få EU:s humanaste flyktingpolitik. Att istället göra som miljöpartiet nu funderar över – en uppgörelse med moderaterna, vore att anpassa sig till Sverigedemokraternas dagordning. Det är precis den utveckling vi sett i Danmark – hur alla partier låter sig förflyttas i frågor om mänskliga rättigheter och flyktingpolitik för att tillgodose ett främlingsfientligt parti säger Hans Linde.

Han tror också att det kommer att läggas gemensamma motioner om skolan och Afghanistan.
- Det har vi redan kommit överens med s och mp om. Jag ser gärna att vi går längre, och lägger fram vår gemensamma politik när det gäller fler områden, till exempel sjukförsäkringen, där det är särskilt viktigt att oppositionen är fortsatt stark, avslutar Hans Linde.

Presskontakt:
Hans Linde 070-290 07 40
Presstjänsten 070-620 00 64