Funera AB

Nu blir begravningar även billigare i Södermanland

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 12:48 CEST

Begravningsbyrån www.funera.se expanderar det framgångsrika konceptet med begravningar som bokas via telefon eller Internet till Södermanland. 

- Funera började med idén om att många anhöriga skulle föredra att göra mycket själva och fatta beslut om produkter i lugn och ro, hemma, med övriga anhöriga,  framför datorn. Men när vi tittade närmare på marknaden insåg vi även snabbt att prisbilden var orimligt hög och att vi även kunde göra en stor insats för prisbilden. Säger VD Dennis Jillvert.

Funera erbjuder samma produkter och tjänster som traditionella begravningsbyråer. Skillnaden ligger i att kundkontakten sker via Internet och telefon, vilket ger kunden större kontroll och frihet.

- Vi kan ha låga priser eftersom vi jobbar mer effektivt och nytänkande än traditionella byråer, det innebär dock inte att vi gör avkall på kvalité och kundbemötande.

Vid frågor kontakta:

Dennis Jillvert

076-0253123

dennis.jillvert@funera.se

funera.se

Funera startades med insikten om att begravningsbranschen var en av de få branscher som ännu inte hade tagit del av IT-revolutionen. En bransch som fortfarande i stor utsträckning jobbade med papper och penna. Där kundmötet fortfarande till stor del var mycket av ett säljmöte och där många kunder upplevde ett obehag över att vara utelämnad till en begravningsbyrå i ett läge av sorg. I ett läge då man inte orkar reflektera över kostnader.

Med hjälp av IT och personer med mångårig erfarenhet av att bygga upp framgångsrika företag så kan Funera erbjuda samma produkter och tjänster som en traditionell byrå men till en mycket mindre kostnad. Det som framförallt skiljer Funera från en traditionell byrå är att vi inte har fysiska möten för begravningsplaneringen. Utan detta sköts på Internet eller telefon. Detta ger kunden en större kontroll, självständighet och frihet i processen.

funera.se