Objektvision

Nu blir det enklare att hitta lediga lokaler i Alingsås kommun

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2017 08:17 CEST

Alingsås kommun har upphandlat en tjänst för att underlätta för såväl Alingsåsföretag som andra företag som vill etablera sig i Alingsås att hitta lokaler. Leverantör är Objektvision, som driver en av de ledande marknadsplatserna. Man har tecknat ett s.k Kommunavtal och kan nu erbjuda samtliga i Alingsås kommun verksamma fastighetsbolag att teckna ett Kommunpaket med Objektvision. Därigenom får de annonsera ut lediga lokaler och mark. Tjänsten samfinansieras av Alingsås Business Center och fastighetsägarna i Alingsås. 

På Alingsås kommuns hemsida finns det en direktlänk till Objektvision så att företagen snabbt och enkelt kan söka och se vilka lediga lokaler som finns i Alingsås. På marknadsplatsen får man en bättre överblick över det samlade utbudet av lokaler.

- Detta är ett önskemål som kommit från Fastighetsägarna i Alingsås. Vi förmedlar redan idag förfrågningar från företag om lokaler till de lokala fastighetsägarna, men med denna lösning blir det enklare och effektivare, säger Magnus Thordmark, Näringslivschef Alingsås Kommun.

- Våra användare som söker lediga lokaler för sin verksamhet efterfrågar ett enkelt och överskådligt system. Vi erbjuder idag ett användarvändligt system för våra kommuner och vi har idag det största innehållet av lediga lokaler i Alingsås kommun. Vi ser fram emot att samarbete med Alingsås kommun, säger Jimmy Balmain Lehtinen, Projekledare Objektvision.se

- Flera av de större fastighetsägarna i Alingsås använder sig idag av Objektvision eller liknande marknadsplatser för att nå kunder. Men vi tror och hoppas att fler av våra medlemmar väljer att annonsera sina lediga lokaler här i och med kommunpaketet, säger Susann Haggren, Fastighetsägarna.

Den 29 augusti hålls en fastighetsägarträff i Alingsås där Objektvision kommer och informerar om tjänsten och hur man går tillväga för att annonsera på bästa sätt. Se separat inbjudan här: https://www.alingsas.se/naringsliv-arbete/informationstraff-om-en-ny-tjanst-lediga-lokaler-och-ledig-mark


Kontakt:

Jimmy Balmain Lehtinen, Projektledare, Objektvision.se

072 589 07 02

jimmy@objektvision.se


Om Fastighetsägarna GRF

Fastighetsägarna GFR är en regionförening med cirka 5 000 medlemmar som har drygt 17 000 fastigheter inom Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och västra Östergötlands län. Det finns 110 stycken fastighetsaktörer i Alingsås.

www.fastighetsagarna.se/gfr

Om Objektvision

Objektvision.se är marknadsplatsen för lediga lokaler och kommersiella fastigheter på internet. Genom Objektvision.se möts de som söker och de som erbjuder lokaler och fastigheter i Sverige. Här annonseras allt från lediga lokaler, kommersiella fastigheter till företag och mark. Objektvision samarbetar idag med hälften av Sveriges kommuner och grundades i Kalmar 1998. Företaget ingår sedan 2006 i den finska mediekoncernen Alma Media.

www.objektvision.se