Huddinge kommun - politik

Nu blir det lättare att cykla till Kungens kurva

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 12:07 CET

Huddinges kommunstyrelse beslutade på sitt senaste sammanträde att en entreprenör för byggnationen av gång- och cykelvägen längs Åvägen, mellan Källbrinkskolan och Kyrkdammen, ska upphandlas. Gång- och cykelvägen kommer att byggas under 2017.

–Den här sträckan är utpekad som ett regionalt cykelstråk som ska knyta ihop Huddinge centrum med Kungens kurva för att exempelvis möjliggöra smidig arbetspendling. I dagsläget är den så smal på vissa ställen att det är omöjligt att få plats med både gående och cyklister. Det blir det ändring på nu, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

De regionala cykelstråken sträcker sig över hela länet och för att uppfylla den standard som krävs ska bredden på gång- och cykelbanan vara minst 4,5 meter, linjer ska separera gående och cyklister och belysningen ska vara bra.

Där Åvägen korsar lokala gator ska vägen trafiksäkras.

Huddinge kommun finansierar drygt hälften av investeringen och den andra halvan finansierar staten genom Trafikverket.

–Vi vill ge människor möjligheten att själva välja hur de vill resa och pendla, om man ska ha en rimlig chans att välja cykeln är det viktigt med bra och säkra gång- och cykelvägar, säger Malin Danielsson (L)

För mer information

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se