Svensk Egenvård

Nu blir det säkrare att köpa vitaminer och andra kosttillskott

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 11:30 CET

För att konsumenter inte ska riskera att bli sjuka av kosttillskott har branschorganisationen Svensk Egenvård utarbetat omfattande riktlinjer för att säkerställa kvaliteten på vitaminerna. Nu har Livsmedelsverket bedömt och fastställt Svensk Egenvårds förslag som en branschriktlinje.

Det dyker ibland upp larmrapporter om innehåll i kosttillskott och andra livsmedel. Oavsett om larmen är befogade eller inte oroar de naturligtvis många konsumenter. Men nu ska det bli säkrare att köpa vitaminer och andra kosttillskott. I dagarna har Livsmedelsverket fastställt Svensk Egenvårds förslag ”Säkra kosttillskott till konsument” som en nationell branschriktlinje och den kommer även att notifieras hos EU-kommissionen.

Många råvaror kan innebära en fara om de hamnar i kosttillskott och andra livsmedel. Förutom odeklarerade allergiframkallande ämnen kan det handla om farliga bakterier och främmande föremål. Produkter kan också vara felmärkta eller användas på ett sätt som inte är tänkt.

”För att veta om kosttillskotten är säkra krävs kunskap och rutiner vilka vi bland annat beskriver i branschriktlinjen”, säger Senia Johansson, vetenskaplig expert vid Svensk Egenvård och projektledare bakom riktlinjen vilken har utarbetats i dialog med flera myndigheter.

För att konsumenten ska känna sig trygg är lagstiftningen på området hård. Men den är svår att sätta sig in i för enskilda företag. I Svensk Egenvårds riktlinjer förklaras vilka kvalitetskrav som ställs på bland annat produktion, hygien, transporter, utbildning och marknadsföring.

”Detta höjer kvalitetsnivån i hela branschen eftersom företagen nu får konkretiserat hur de ska uppfylla de krav som lagstiftningen ställer”, säger Ingrid Atteryd, vd Svensk Egenvård.

Branschriktlinjen finns att hämta på www.svenskegenvard.se samt på Livsmedelsverkets hemsida http://www.slv.se/sv/grupp2/Livsmedelskontroll/Branschriktlinjer/

För mer information kontakta gärna:
Ingrid Atteryd, vd Svensk Egenvård, mobil 0705 – 12 25 05
Senia Johansson, vetenskaplig expert Svensk Egenvård, mobil 070 – 738 73 73
Annika Hjerpe, informationschef Svensk Egenvård, mobil 070 – 42 43 891

Med rätt egenvård lever fler friskare och längre. Det gynnar inte bara individen utan sparar också resurser för samhället. Föreningen Svensk Egenvård organiserar 75 procent av leverantörerna av naturläkemedel, hälsolivsmedel, kosttillskott och naturliga hudvårdsprodukter på den svenska marknaden. Läs mer på www.svenskegenvard.se