Fondbolagens förening

Nu blir fler sparprodukter enklare att jämföra med varandra

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 11:49 CEST

På tisdagen presenterade EU-kommissionen ett efterlängtat förslag till förbättrad konsumentinformation som möjliggör för sparare att jämföra inte bara fonder med varandra, utan även exempelvis en fond med andra sparprodukter.

Förslaget kallas för Prips (Proposal for a regulation on key information documents on investment products)

Kommissionen föreslår att det för olika sparprodukter ska finnas ett lättfattligt dokument med basfakta och aktuell information. Ett motsvarande faktablad har sedan länge tillämpats för svenska investeringsfonder. Och det är EU-standarden för hur dessa faktablad för fonder ser ut i dag som har stått som förebild för Prips. Dokumentet ska innehålla basfakta om sparprodukten, jämförbar information om risker, fakta om produktens komplexitet samt om kostnader. Alla dokument ska följa en gemensam standard för att ge möjlighet att jämföra olika investeringsprodukter.

”Äntligen”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Vi har väntat länge på detta förslag som innebär att konsumenter inte bara ska kunna jämföra fonder med varandra utan också fonder med andra sparalternativ på ett rättvisande och enkelt sätt. EU börjar med fonder, strukturerade produkter och vissa försäkringsalternativ. Det är en mycket bra början och vi ser gärna att också andra sparformer ska omfattas i framtiden, allt ifrån sparkonton till direktplaceringar i aktier.”

I fonders ”Faktablad med basfakta för investerare” ges information på ett enhetligt sätt om fondens placeringsinriktning, risk, avgifter och historisk avkastning.

Vid frågor kontakta:

Lena Falk, biträdande chefsjurist Fondbolagens förening
08-506 988 09 /  070-622 16 22
lena.falk@fondbolagen.se

Helene Wall, chefsjurist
08-506 988 02
helene.wall@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

För mer information om förslaget:

ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se