Orsa kommun

Nu blir Göran Grå ”chefernas chef”.

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 17:32 CEST

Från den 1 september träder den nya organisationen inom Orsa kommun i kraft. Organisationen innebär att kommunchefen Göran Grå verkligen blir kommunchef och har huvudansvaret för samtliga förvaltningschefer i ledningsgruppen.
Rollerna och ansvarsfördelningen mellan kommunalrådet och kommunchefen blir därmed tydligare.
Omorganisationen innebär också en delvis ny organisation inom kansli, arbetsmarknadsenhet och kulturförvaltning. Den förändringen diskuteras just nu och kommer att presenteras längre fram i höst.
Förändringen är noga genomtänkt och förberedd, säger kommunalrådet Ann Beskow med anledning av omorganisationen. Syftet är att det internt i kommunen ska vara tydligt vem som ansvarar för vad. När nu kommunchefen blir förvaltningschefernas chef blir det tydligare vilken vår roll som förtroendevalda är och vad som är tjänstemännens roll. Allt detta för att vi ska kunna fatta kloka beslut, ge god service och fånga upp kommuninnevånarnas synpunkter och önskemål. jag tror att det kommer bli riktigt bra