Patent- och registreringsverket, PRV

Nu blir varumärkesregistreringen enklare

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2015 11:46 CEST

För att ge europeiska företag bättre förutsättningar har Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen enats om ett nytt direktiv och en ny EU-förordning på varumärkesområdet. Det blir billigare att ansöka om varumärkesskydd hos EU:s varumärkesmyndighet OHIM samtidigt som ett utökat samarbete med PRV och andra nationella myndigheter ska underlätta för småföretag att växa innan de ger sig ut på en större marknad. Som ett steg i kampen mot piratkopierade varor innehåller direktivet och förordningen också bestämmelser som ska göra det lättare för företagen att agera mot förfalskare och smugglare. Förändringarna kommer att införas med början vid årsskiftet och ska vara fullt genomförda senast under 2019.

- Vi ser positivt på det enade direktivet inom EU, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Patent- och registreringsverket (PRV). Det tillgodoser innovativa små- och medelstora företagares behov. Det förenklar för våra företagare och därigenom deras möjlighet att lyckas med sin registrering.

På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden